روز جهاني زن با شعار ”زنان نيروي تغيير درايران” در دفتر نمايندگي شوراي ملي مقاومت ايران در آلمان

روز پنجشنبه 16 مارس دفتر نمايندگي شوراي ملي مقاومت ايران در برلين پايتخت آلمان ميزبان جلسه اي در بزرگداشت روز جهاني زن با حضور مسئولين و برخي اعضاي انجمنهاي فعال زنان ايراني از ايالتهاي هامبورگ، نيدرزاكسن، نورد راين وستفالن، بادن وورتمبرگ، هسن و برلين بود.

خانم كاتارينا لندگراف Katharina Landgraf نماينده مجلس فدرال از حزب دمكرات مسيحي و نايب رئيس گروه زنان دمكرات مسيحي در اين مجلس، خانم كارين هالش Karin Halsch عضو هيئت رئيسه مجلس برلين از حزب سوسيال دمكرات و خانم هيله گوزه ياكوب مدير اجرايي كميته آلماني همبستگي براي ايران آزاد و خانم سروناز چيت ساز (مسئول كميسيون زنان شوراي ملي مقاومت ايران)، سخنرانان اصلي جلسه بودند.

دكتر معصومه بلورچي، نماينده شوراي ملي مقاومت ايران درآلمان در افتتاح اين گردهمايي گفت: با خوشحالي روز بين المللي زن را جشن ميگيريم و اين روز براي همه ما زنان ايران پيام و ارزش خاصي دارد، چرا كه ميتوانيم پيام تغيير دمكراتيك درايران با پيشتازي زنان ايراني را بدهيم.

همچنين اين شايان يك جشن بزرگ است كه جنبش ما سال گذشته موفق شد يك هزار زن مجاهد آزاده و رها را از كمپ ليبرتي به كشورهاي امن و بويژه به آلباني منتقل كند، اين جابجايي يك پيروزي بزرگ در همآوردي با رژيم آخوندي بود.

بلورچي افزود: ما بسيار افتخار ميكنيم كه دراين مسير از رهبري وراهگشايي خانم مريم رجوي براي مسوليت پذيري زنان درسطح رهبري سياسي درجنبش امان برخورداريم واين مسوليت و تعهد ما را براي تحقق آزادي و دمكراسي درايران و صلح درمنطقه و جهان ميسر و تضمين ميكند.

ما درجنبش مان دراين ساليان چشممان به نقاط قوت و توانمندي خواهرانمان دررهبري سياسي جنبش امان و محقق كردن برابري دروطنمان باز شده است و درخود توان تحقق اين آرزوي بزرگ مردم ايران براي آزادي و خوشبختي را به عينه مي بينيم.

berlin zanan 1 9d696

نماينده شوراي ملي مقاومت در آلمان گفت: درطرف مقابل ملاهاي حاكم برايران، از خامنه اي تا روحاني نه ميخواهند و نه ميتوانند دست از سركوب و ستم مضاعف به زنان بردارند چرا كه اولين خصيصه اين رژيم زن ستيزي است، اهرم قفل نگهداشتن جامعه ايران و به بند كشيدن زنان و مردان درايران.

رژيم ايران در قوانين و در عملكرد خود موجبات سركوب زن ايراني را در همه پهنه هاي زندگي فراهم كرده است. زنان اما تسليم نميشوند و اين چيزي است كه در زنان مقاومت ايران بارز است.

زنان با چشمان باز و با اشراف كامل به استقبال چالشها و خطرات ميروند تا طرحي نو دراندازند. در اين مسير آنها ريسك هاي زيادي را بجان ميخرند و آماده ي پرداخت بهاي آن هم هستند.

بلورچي گفت: زنان نه فقط نيروي تغيير بلكه آنها تضمين تغيير هم هستند، يك تغيير دمكراتيك.

وي اضافه كرد: مريم رجوي براي ما يك سرمشق و يك منبع الهام در مبارزه براي آزادي، برابري و بردباري و عليه بنيادگرايي مي باشد. ما تحت رهبري او تجربيات فراواني كسب كرده ايم كه با كمال ميل ميخواهيم آنها را با شما تقسيم كنيم و در مقابل ميخواهيم بسياري تجربيات شما را نيز گرفته و از آن بهره مند شويم.

berlin zanan 18 a1826

سپس يك گزارش ويدئويي از ديدار خانم مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت با مجاهدين منتقل شده به آلباني و همچنين حضور و سخنراني وي در جلسه بزرگي بمناسبت روز جهاني زن در تيرانا پخش شد. اين فيلم حضار را بسيار تحت تاثير قرار داد

سپس خانم كاتارينا لندگراف Katharina Landgraf نماينده مجلس فدرال از حزب دمكرات مسيحي و نايب رئيس گروه زنان دمكرات مسيحي به سخنراني پرداخت و گفت:

Katarina Landgraf 2c875«

من به شما درود ميفرستم  و بخصوص درود ميفرستم به كساني كه از اشرف به آلباني نقل مكان كرده اند. من سالهاي زيادي جنبش شما را همراهي كرده ام و بسيار خوشحالم كه ميتوانيم الان شاهد اين جابجايي و چنين موفقيتي باشيم. اين من را بسيار تحت تاثير قرار داد. بعد از شنيدن سخنان مهم خانم رجوي در مراسم روز زن بسيار مشكل است كه بتوان به آن چيزي اضافه كرد. من فكر ميكنم كه خانم رجوي همه چيز را گفت ، چيزي كه به ما زنان در سرتاسر دنيا هم مربوط ميشود و چيزي كه ما بايد چراغ راهنماي فعاليتهايمان بكنيم.

berlin zanan 17 f022c

یعني از يكطرف اعتماد بنفس و اينكه خودمان دست بكار شويم و همه اش به اين دل نبنديم كه ديگري براي ما كاري انجام دهد. و من زندگي ام را بر اين پايه شكل داده ام. و از طرف ديگر همكاري با مرداني كه آنها نيز اينگونه فكر مي كنند. … من يك فمينيست مطلق گرا نيستم. من بعنوان يك زن دمكرات مسيحي حتي بايد سالها براي اين مبارزه ميكردم كه حق نظر دادن در برخي مسائل را داشته باشم و بايد موانع زيادي را از سر راه برميداشتم بخصوص در مجامعي كه اساسا دنياي مردان محسوب ميشد. بعنوان مثال من خودم سخنگوي دوم در زمينه امور سياست كشاورزي هستم، زمينه اي كه اساسا موضوع مردان بشمار ميرفت. ما تا آنجا پيش رفتيم كه مردان اعتراف كردند كه ما زنان نيز خيلي چيزها در زمينه بفرض تغذيه و مواد غذايي ميدانيم  و اينكه آنها نيز به ما نياز دارند.

اين تجربه من است كه ميخواهيم به شما نيز منتقل كنم يعني در درجه اول اعتماد بنفس و در گام بعد اينكه به مردان نشان دهيم كه ما باهوش هستيم و آماده هستيم كه بيشتر فرابگيريم و از اينطريق قابليتهايي را كسب كنيم. زيرا همواره به ما اين اتهام زده شده بود كه ما از قابليت كافي برخوردار نبوده ايم. در اين اثنا تعدادي از زنان قابليت هاي خود را اثبات كرده اند. البته اين قابليت ها را نيز كسي همينطور به آنها نبخشيده است. آنها نيز بايد هر روز خود را محك بزنند. با توجه به فقدان بردباري و بي احترامي حتي در مقابل سياستمداران زن و يا كلا در قبال زنان، تنها زناني كه قوي هستند و پشت همديگر را ميگيرند، توان پيشروي دارند و اينكه موقعيت هايي را نيز كه به آن دست يافته اند حفظ كنند.

بدين ترتيب ما نبايد به آنچه كه بدست آورده ايم قناعت كنيم. ما بايد در شبكه اي از زنان دستآوردها را حفظ كرده و اجازه ندهيم كه ما را از همديگر بپاشانند.»

خانم كارين هالش Karin Halsch عضو هيئت رئيسه مجلس برلين از حزب سوسيال دمكرات سر سخنراني خود گفت:

«خبر خوبي كه سال گذشته براي شما بود، خبر خوشي نيز براي من بود. بالاخره كمپ ليبرتي تخليه شد. مدتها بود كه وقت آن رسيده بود كه 3000 ساكنين كمپ، بويژه زنان، منتقل ميشدند. من ميخواهم فرصت را مغتنم بشمرم و از كشورهايي كه ساكنان ليبرتي را پذيرفتند هم تشكر كنم. اين يك نشانه مهم از عملكرد يك همبستگي خوب بود. بسيار متشكرم.

من در سالهاي گذشته با زنان زيادي اجازه يافتم كه صحبت كنم: بسياري زنان جوان و يا مسن تر كه سابقا در كمپ اشرف و همينطور در ليبرتي بودند. و من ميتوانم به شما بگويم كه هركدام از سرنوشتهاي افراد را كه ميشنيدم، من را عميقا متاثر ميكرد. و من الان فقط ميتوانم از همه بخواهم كه تلاش كنند كه چنين وضعيتي ديگر هيچگاه تكرار نشود….

من به قوانيني كه در كشور شما در رابطه با زنان وجود دارد نگاه كردم. و فكر ميكنم كه براي هيچ زني كه از اروپاي مركزي بيايد خيلي ساده بگويم قابل تصور نيست كه چه قوانيني در كشور شما در خصوص زنان اعمال ميشود. اين چيزي است كه آدمي فكر ميكند كه در يك قرن ديگر و يا در يك هزاره ديگر بسر ميبرد.

berlin zanan 9 2b4ed

شما در سالهاي گذشته دستآوردهاي زيادي داشته ايد كه بابت آنها به شما تبريك ميگويم. من ميدانم كه همگي شما روزمره بصورت فشرده مبارزه ميكنيد. من مشرف هستم كه شما هنوز يك نبرد بسيار بسيار طولاني در پيش داريد كه به همه آن چيزهايي دست پيدا كنيد كه ما براي زنان در ميهن شما ايران و در بسياري ساير كشورها آرزو ميكنيم. من براي شما در اين مسير آرزوي موفقيت بسيار دارم.

من همچنين ميخواهم بگويم كه من خوشحالي بزرگي داشتم وقتي كه چند سال پيش توانستم شخصا با خانم رجوي آشنا شوم. من عميقا تحت تاثير قرار گرفتم از اراده او براي مبارزه، از ميزان انگيزه و سرشاري اش و از درخشش اش. و من ميدانم كه با او شما يك فرد بسيار ويژه را در نوك پيكان خودتان داريد. و من ميتوانم فقط آرزو كنم هر چه بيشتر مردان و زنان در مقدم ترين صفوف شما قرار بگيرند و البته با تمام توان تا اينكه هر چه بيشتر مردان و زناني از سرتاسر دنيا از شما حمايت و پيروي كنند. من ميتوانم به شما اطمينان بدهم كه شما من را كماكان در سمت خودتان داريد.»

Hile Gosejacob b1be5

خانم هيله گوزه ياكوب Hille Geosjacob مدير اجرايي كميته آلماني همبستگي براي ايران آزاد و رئيس افتخاري سنديكاي مددكاران اجتماعي آلمان گفت: ما از طريق خانم رجوي به تفاوتهاي تلقي بنيادگرايانه و قرون وسطايي از اسلام آنگونه كه توسط رژيم ايران اعمال ميشود و يك اسلام مدرن پي برديم. يك زمينه كه اين تعارض بسيار آشكار است، موضوع زنان مي باشد. وي گفت كه جنبش مقاومت ايران دقيقا بدليل موثر بودنش در مبارزه عليه رژيم آخوندي، از سوي اين رژيم هدف تبليغات منفي و كارزارهاي سازمانيافته دروغ پراكني قرار گرفته است. او رژيم آخوندي را يك رژيم جنايتكار و در عين حال دروغگو توصيف كرد و تاكيد كرد كه هر دو جنبه درخدمت ادامه حيات اين رژيم مي باشد. وي خواستار حمايت از برنامه ده ماده اي خانم مريم رجوي براي ايران آزاد گرديد.

berlin zanan 13 80156

در ادامه اين جلسه نمايندگان انجمن ها و جوامع زنان ايراني در آلمان به ايراد سخنراني و اظهار نظر پرداختند.berlin zanan 16 6bbca