روسیاهی حسن روحانی

زینت میرهاشمی

با گذشت بیش از دو هفته از سیل ویرانگری که هزاران انسان را بی خانمان کرد و همچنان قربانی می گیرد، چرایی این سیل و تبدیل یک حادثه طبیعی به فاجعه ای انسانی و زیست محیطی روز به روز روشن تر می شود.
از حرفهای چندش آور وزیر نیرو در رابطه با برکت این سیل ویرانگر، دروغهای حسن روحانی در رابطه با کمکهای صلیب سرخ جهانی و دروغهای ولی فقیه در رابطه با همبستگی مردم با مسئولان در کمک رسانی تا بگومگوهای سپاه پاسداران با دولتیها پاسخ به این چرایی را روشنتر می کند.
بی دلیل نیست که مردم سیل زده به پاسدار محسن رضایی می گویند «بی شرف» و یا پاسداران با مردم درگیر می شوند و از خود دفاع می کنند. مقاومت مردم برای حفظ مزارع شان در دشت آزادگان و سوسنگرد در برابر سپاه پاسداران، منجر به زخمی شدن تعداد زیادی از مردم و کشته شدن یک نفر به نام عبود ربیعی شد.

در جایی که جان آدمی برای حاکمان هیچ ارزشی ندارد و رژیم فقط برای چاپیدن و چگونه پول در آوردن راهکار می اندیشد، محاسبه وزیر انرژی رژیم برای بهره برداری از این سیل ویرانگر، قابل فکر است. وی در برنامه زنده تلویزیونی برای فریب مردم به بهانه کاهش دردهای مردم مدعی می شود که «به برکت سیلابهای اخیر حدود ۵ میلیارد متر مکعب آب شیرین … جمع شده و بی شک به مصارف مهمی خواهد رسید». وی می گوید اگر قرار بود این حجم آب را خریداری کنیم هزینه ای بالغ بر ۲ و نیم میلیارد دلار رقم می خورد و حالا بدون هیچ هزینه ای پنج میلیارد متر مکعب در سدهای مخزنی اندوخته داریم.»
این سیل برای رژیم دو و نیم میلیارد برکت دارد و تجربه نشان داده که سهم مردم از هر «برکتی» صفر است و این برکت نیز برای مردمی که همه زندگی و هستی شان را از دست داده اند هزینه نخواهد شد. بگذریم که با مدیریتی از نوع رژیم این سیل نه تنها جذب زمین نخواهد شد بلکه زیرساختها را ویران کرده و خسارت آن بسیار سنگین خواهد بود.

حسن روحانی هم سیل را برای مدیریت خود «برکت» کرده است. وی روز چهارشنبه ۱۴ فروردین مدعی شد که به دلیل وجود تحریمها هلال احمر نمی تواند از دیگر کشورها کمک دریافت کند. حسن روحانی این عمل را «یک جنایت بی سابقه» خواند. دروغگویی وی آنچنان بزرگ بود که شکافتن سقف آن طولی نکشید و سخنگوی صلیب سرخ، ادعای حسن روحانی را رد کرد و گفت در کمک رسانی و همکاری با هلال احمر ایران هیچ مانعی نیست و حسن روحانی حسابی روسیاه شد.

جنگ خبر