رژیم آخوندی – اعتراف به وجود « ابر» قیام

در حالیکه خامنه‌ای درمانده طی آخرین سخنان خود تلاش نمود تا با سیاست « امید درمانی»، قیام در شهرهای میهن را کنترل شده جلوه دهد، اما تازه ترین اعترافات از سوی نیروی سرکوبگر « یگان ویژه» واقعیت های دیگری را به بیرون ساطع نموده است.

پاسدار حسن کرمی، فرمانده یگان ویژه در این رابطه ضمن اذعان به وجود« ابر فتنه» یا همان« ابر قیام» و اعلام آغاز« عملیات ظفر» در استان های کشور با هدف مقابله با قیام آفرینان، بصراحت می گوید: « در این عملیات بخشی از توان خود را پای کار آوردیم و به صورت گشت‌های محسوس و غیر محسوس و دسته‌های اطلاعاتی برای مقابله با جرایم آشکاراقدام می‌کنیم». ( خبرگزاری حکومتی ایرنا ۵ فروردین ۱۴۰۲)

بدین سان مشخص می شود، آنچه را که نمایندگان خامنه‌ای در رابطه با پایان ماجرا طی روزهای اخیراعلام کرده اند، حرفی پوچ بیش نیست، زیرا داده های دوایر سرکوب مانند سپاه مردم کش پاسداران، بسیح سرکوبگر و یا نیروهای « اس اس » یا همان « یگان های ویژه »، صحنه دیگری را به نمایش گذاشته‌اند.

واقعیت از آغاز قیام ها در شهریور گذشته آن است که شکاف میان پائینی ها و قدرت مطلقه در بیت دیکتاتوری ولی فقیه، بسیار عمیق و غیر قابل ترمیم می باشد. دراین رابطه وجود شعارهایی مانند « خامنه ای ضحاک می کشیمت زیر خاک » و یا « مرگ بر خامنه‌ای » که ترجمان وجود قهر و خشم انقلابی در جامعه می باشد، بهترین ادله برای این ادعا است.

دراین راستا نیز شاهد هستیم که توده های دردمند با کاتالیزاتور کانون های شورشی، در هر تجمع و یا شکل گیری هر اعتراض، بلافاصله دست به سردادن شعارهای انقلابی علیه راس نظام و یا درگیری با نیروهای سرکوبگر حکومت میزنند. همچنین وجود حجم گسترده ای از شعار نویسی، شعارهای شبانه در محله محورها، رشد یابندگی اعترضات کارگران، معلمان، بازنشستگان، کشاورزان و یا … و لشکر بیکاران آینه تمام قدی برای وجود قیام در میهن مان را دارند.

بدین سان تمامی « هارت و پورت » های منابر ولی فقیه و یا عربده کشی های فرماندهان سپاه مردم کش صرفا ترجمان همان ضرب المثل « سوت زدن در تاریکی» ، آنهم بدلیل ترس و وحشت از سرنگونی می باشد.

این فرمانده سرکوبگر در ادامه از « یگان ویژه پلیس به عنوان نیروهای حرفه‌ای و چند منظوره نیروهای مسلح نام برد» و افزود :« ‌ این سازمان منعطف با تجهیزات مناسبی که در اختیار دارد، می تواند متناسب با هرگونه تهدید و خطری وارد عمل شود».

بدین سان مشخص می شود که قیام آفرینان به چه میزان خواب و آسایش را از دیکتاتوری ولی فقیه ربوده اند، بطوریکه خامنه ای و اتاق های فکر رژیم اکنون ناچار گردیده تا با صرف صد ها میلیارد هزینه، دست به بازسازی، تجدید قوا و تهیه سلاح، آلات و ادوات سرکوب و جنایت بزنند.

یکی از تشکلات سرکوبگر در دیکتاتوری ولی فقیه همین یگان ویژه یا فراجا با واحدهای گوناگون مثل نوپو (نیروهای ویژه پاسدار ولایت)، اسواران (اسب‌سواران یگان ویژه) و نیز یگان زنان، می باشد. عمر یگان ویژه نیز اکنون به عمر قیام های خیابانی در رژیم آخوندی به سال ۱۳۷۰ گره خورده است.در این راستا نیز باید به سرکوب خونین معترضین از سوی این ارگان مردم کش در بهمن ۹۶، آبان ۹۸ و یا قیام ۱۴۰۱ اشاره نمود.

همچنین باید تاکید کرد که بیان چنین جملات و یا راه اندازی چنین شیوه های سرکوبگرانه ای سخن از هراس رژیم از پیش بینی برای خیز دوباره جامعه در سال جدید را دارند. بدین سان خامنه ای که بخوبی از وجود بحرانی بنام « خواست سرنگونی» اطلاع دارد ، تنها راهکار را در ادامه سرکوب و هرچه بیشتر امنیتی نمودن جامعه جستجو کرده است.

همبستگی ملی