رژیم آخوندی – بلوفی بنام «خروج از پروتکل الحاقی»

در فردای کشته شدن پاسدار فخری زاده، نفر هسته ای رژیم آخوندی، مجلس حکومتی در اقدامی نمایشی طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها» را به تصویب رساند.

صرفنظر از هیاهو و جو سازی‌های تصنعی از سوی رسانه ها و ارگان های مختلف رژیم در رابطه با قتل این پاسدار و همردیف قاسم سلیمانی، باید به چنته خالی خامنه ای برای باجگیری برسر پروژه های اتمی اشاره نمود.
دراین رابطه خبرگزاری حکومتی ایسنا ( ۱۰ آذر ۱۳۹۹) در گزارشی از جمله نوشته است: «نماینده تهران در مجلس در جریان درخواست بررسی طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها گفت که اگر این طرح تصویب شود خروج از پروتکل‌ الحاقی در دستور کار قرار خواهد گرفت».

 خروج از پروتکل الحاقی به معنای زدن تیر خلاص بر جنازه ای بنام برجام می اشد، اما واقعیت در این رژیم بحران زده آن است که نیاز دیکتاتوری ولی فقیه به حفظ برجام مدت های مدیدی است که به «اوجب واجبات» نظام تبدیل شده و بدین سان برای حکومت میدان هرگونه مانوری برای خروح از آن متصور نیست.
همچنین رژیم آخوندی با تصویب این طرح گوئیا در نظر دارد تا از بازرسی های آژانس انرژی اتمی ممانعت بعمل آورد، امری که در منطق خود به شدت گرفتن بحران میان حکومت و جامعه جهانی بویژه با اتحادیه اروپا به صفت تنها شریک تجاری رژیم در غرب راه خواهد برد.

براین اساس هرگونه تخطی از پروتکل الحاقی که یکی از ضمایم آن، بازرسی های بین المللی بویژه از سوی آژانس انرژی اتمی می باشد، به مثابه نقض آشکار برجام خواهد بود و تبعات زیان باری را برای رژیم آخوندی ببار خواهد آورد. مضاف براین وضعیت نیز آژانس در آخرین گزارش خود از برنامه های اتمی به «افزایش ۱۲ برابری» دخایر اورانیم غنی شده و همچنین به موارد متعدد نقض تعهدات رژیم آخوندی اشاره کرده است.

علائم و نشانه ها سخن از آن دارند که با بروی کار آمدن دولت جدید در ایالات متحده، مواضع اتحادیه اروپا برسر موضوعاتی مانند اتمی، موشکی و منطقه ای رژیم آخوندی به یکدیگر نزدیکتر خواهند شد و بدین سان نیز حلقه محاصره هرچه بیشتر و بیشتربرای حکومت تنگتر می گردد.

لذا از هر منظر که به بازی های رژیم آخوندی نظر افکنیم، به یقین به این واقعیت خواهیم رسید که طرح چنین مصوبات قلابی در مجلس حکومتی صرفا با هدف آرام کردن نیروهای بشدت روحیه باخته رژیم و رو به سوی «مصارف داخلی» دارند.
براین اساس تنها کاربرد این مصوبه می تواند پیامی به اتحادیه اروپا باشد برای مداخله در امر برداشتن هرچه سریعتر تحریم های خرد کننده از سوی ایالات متحده.
دراین رابطه کریمی قدسی، نمایند باند خامنه ای اعتراف کرده است که طرح خروج از پروتکل الحاقی «می تواند به طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها محتوا دهد و در صورتی که اروپایی‌ها لغو تحریم‌ها را در دستور کار خود قرار ندهند، باید این موضوع در طرح گنجانده شود».

همبستگی ملی