رژیم آخوندی – بن بستی بنام «اف ای تی اف»

موضوع ورود یا عدم ورود به اف ای تی اف یا همان تصویب قوانین مبارزه با پولشویی و عدم حمایت مالی از تروریسم اکنون به بحرانی در درون رژیم آخوندی تبدیل شده است.

درحالیکه آخوند روحانی تلاش دارد تا ظاهرا با «چهار لایحه» پیشنهادی، حکومت را به قبول ورود به این کنوانسیون جهانی ترغیب نماید، اما داده های درون دیکتاتوری خامنه ای سخن از بلوکه شدن تمامی چنین طرح هایی دارند.
 
براین اساس شاهد هستیم که با گذشته قریب دوسال از ارائه این لایحه و راه انداختن بازی «موش و گربه» از سوی شخص خامنه ای، تنها دو لایحه تاکنون مورد تصویب قرارگرفته و دولایحه مهم دیگر که در اصل نخ نبات ماجرا است، همچنان به مانند توپ میان باند های رژیم درحال رد و بدل شدن می باشند.

سخن از دولایحه «اف ای تی اف» و «سی اف تی» می باشند که چارچوب نهایی برای کنوانسیون پالرمو هستند. به یقین رژیم آخوندی اگر در وضعیت اسفبار امروزی خود نمی بود، تن به تصویب تمامی این لوایح میداد و بدین سان به مانند دوران مماشات، دست به پولشویی، صدور و تامین مالی تروریسم و جنگ افروزی میزد.
اما مجموعه تحولات داخلی و بین المللی و بویژه تحریم های مالی، نفتی، بانکی ، بیمه ، کشتی رانی و همچنین ایزولاسیون منطقه ای و جهانی رژیم، اکنون میدان بازی برای حاکمیت را عملا بسته است. بدین سان ورود دیکتاتوری خامنه ای به این میدان مملو از مین، به معنای زدن تیر خلاص بر سر و صورت «سپاه پاسداران، بسیج سرکوبگر» و تمامی زیر شبکه های تروریستی در منطقه می باشد.
 
مشاور آخوند روحانی در زمینه مبارزه با پولشویی اخیر اعتراف کرده است: «اف ای تی اف ابعاد مختلفی دارد و همه حوزه‌های مراودات اقتصادی را شامل می‌شود؛ از املاک و بورس تا تجارت و بیمه و خرید و فروش و گمرگ و حتی صرافی‌ها را شامل شده و همه این حوزه‌ها را دربرمی‌گیرد. در واقع همه مسایل زیر سئوال می‌رود».

براین منطق خامنه ای بخوبی از این وضعیت مطلع می باشد و بازی با زمان و کش دادن قضیه تنها راهکار وی برای عبور از بحران است. وی به مجموعه ضرر و زیان های ناشی از عدم تصویب لوایح برای دستگاه اقتصادی و بنیان های مالی رژیم اطلاع دارد، اما حفظ اهرم های سرکوب وترور و ادامه سیاست های مخربی بنام صدور بنیادگرایی، وی را ناچار کرده تا همچنان بر قفل نمودن اف ای تی اف تاکید نماید.

این کارشناس رژیم (سایت حکومتی آخرین خبر ۳ دی ۱۳۹۸) در ادامه به گوشه ای از این واقعیات اینگونه اعتراف می نماید: «این طور نیست که بگوییم چون روابط بانکی ما با جهان دچار مشکل است، پس اف ای تی اف نمی‌تواند مشکل جدیدتری ایجاد کند».
ترجمان این جملات بدان معنا است که نظام آخوندی با «اف ای تی اف» یا بدون آن و تا زمانیکه خیل عظیم تحریم ها علیه رژیم برقرار است، همچنان در بحران بسر خواهد برد، مضافا بر تمامی این نکات نیز باید به شرائط داخل کشور و خیز بزرگ مردم و مقاومت ایران برای واقعیتی بنام سرنگونی اشاره نمود که نیاز خامنه ای برای حفظ و حمایت هرچه بیشتر مالی از اهرمی هایی مانند سپاه و بسیج را صد برابر می کند.

همبستگی ملی