رژیم آخوندی – خیز سپاه برای مقابله با قیام

با اوجگیری خشم و تنفر عمومی از دیکتاتوری ولی فقیه و افزایش فعالیت های کانون های شورشی علیه مراکز سرکوب و اختناق که با خود ترس و هراس غیرقابل تصوری را در میان نیروهای زهوار دررفته رژیم پدیدار نموده، اکنون خامنه ای طلسم شکسته دست به بسیج گسترده نیروهای سپاه در شهرهای مختلف کشور زده است.

به یقین توفان خشم مردم را که با ابراز همبستگی های خود علیه احکام اعدام و سرکوب و بویژه اعدام مصطفی صالحی و نوید افکاری از قیام آفرینان آبان گذشت همراه می باشد، اکنون می توان در سخنان و رفتار بسیار لرزان و هراسان کاخ نشینان ولی فقیه بخوبی رویت نمود.
براین منطق باید وضعیت رژیم را درک و آن را تبیین نمود، زیرا هرگونه غفلت سپاه، دوایر اطلاعاتی و یا بسیج سرکوبگر در خیابان ها و معابر شهرها، می تواند به مانند ۱۷ شهریور سال ۵۷، به خیز و خروش میلیون ها مردم علیه کلیت نظام راه ببرد.

علیه این وضعیت بغایت لرزان، فرمانده سپاه سرکوبگر درتهران بزرگ طی سخنانی از راه اندازی «تیپ های ضربت» و طرح «امنیت محله ها» سخن رانده است.
وی در این رابطه می گوید: «با استفاده از ظرفیت بسیج، در محلات مختلف شهر تهران پایگاه‌هایی تاسیس شده که با استفاده از ظرفیت نیروی انسانی این پایگاه‌ها در تلاش هستیم تا امنیت محلات پایتخت و شهروندان را برقرار کنیم». (سایت حکومتی همشهری ۲۵ شهریور ۱۳۹۹)

به یقین این نخستین باری نیست که دیکتاتوری ولی فقیه برای مقابله با خیزش های مردمی دست به تدابیر شدید امنیتی و یا راه اندازی انواع و اقسام باند های سرکوبگر و مافیایی می زند.
نمونه هایی مانند «انصار» چماق بدست، «گشت های امنیتی ۵ نفره» در سال ۸۷، طرح راه اندازی «ایست و بازرسی» از سوی سپاه، گشت های «نهی از منکر» و یا «گشت های رضویون» از سوی بسیج سرکوبگر از جمله اقدامات کاملا تدافعی از سوی خامنه ای برای حفظ نظام آخوندی می باشند.

مضافا به این هراس و دلهره که به ماند کابوسی اکنون روح و روان دستگاه های امنیتی و سرکوبگر رژیم را هدف قرارداده اند، باید به فرمان خامنه ای به نیروهای بسیج و سپاه و لباس شخصی ها مبنی بر «آتش به اختیار» نیز اشاره نمود تا پازل وحشت در میان سران و متولیان رژیم نیز تکمیل گردد.

براین سیاق شاهد هستیم که نیروهای رژیم در هراس از رویارویی با جوانان و قیام آفرینان، بلافاصله دست به سلاح برده و بدون هرگونه اخطاری آنان را به گلوله می بندند.
نمونه های فراوانی از سیستان و بلوچستان، کردستان، مناطق مرزی و یا طی هفته گذشته در کرج گزارش شده اند که تماما در این چارچوب قابل تفسیر میباشند.

همچنین پاسدارمحمد یزدی در ادامه به بسیج و همکاری گسترده میان نیروهای سرکوبگر رژیم در این طرح اذعان کرده و سپس می افزاید: «طرح امنیت محله محور با همکاری و هماهنگی کامل با نیروی انتظامی و دستگاه قضا در دستور کار قرار گرفته است».
بدین سان مشخص می شود که علاوه بر سپاه، بسیج وابسته به بیت خامنه ای، نیروهای به اصطلاح انتظامی رژیم که منطقا بخشی از دولت آخوند روحانی می باشند و نیز قوه قضائیه که تحت قیومت آخوند دژخیم رئیسی است، در این طرح سرکوبگرانه و ضد مردمی مشارکت دارند.

همبستگی ملی