رژیم آخوندی – روزی سیاه برای حقوق بشر

به یقین تنفیذ آخوند جنایتکار ابراهیم رئیسی در پست ریاست جمهوری نظام آخوندی واقعه ای سیاه برای حقوق بشر می باشد.

سخن از آمر و عامل کشتار مردم ایران است که قریب چهار دهه در بالاترین مناسب سرکوب و نقض حقوق بشر قرار داشته است. 
دراین راستا باید به نقش وی در جنایت علیه بشریت و قتل عام بیش از ۳۰ هزار زندانی سیاسی مجاهد و مبارز در سال ۶۷ اشاره نمود. همچنین فعالیت قضایی وی به عنوان دادستان در کرج ، دادستانی همدان، جانشین دادستان تهران، دادستان کل کشور، ریاست تولیت آستان قدس، معان اول قوه قضائیه و سرانجام ریاست قوه قضائیه در دیکتاتوری ولی فقیه بخش دیگری از سوابق سیاه وی را تشکیل میدهند.

دراین رابطه و با نیم نگاهی به کارنامه این آخوند جنایتکار بخوبی می توان دست خط وی در بسیاری از سرکوب ها و صدور احکام اعدام و شکنجه را به ثبت رساند.
خامنه ای که اکنون به خواست خود مبنی بر «تشکیل یک دولت حزب الهی» رسیده ، نقش ویژه ای در میدان دادن به این آخوند سرکوبگر و قصی القب ایفا نموده است. بدین سان وی به مردم ایران این پیام را ساطع نموده که درب نقض حقوق بشر منبعد بر پاشنه سرکوب بییشتر، ترور و صدور بنیادگرایی خواهد چرخید.

دراین رابطه خانم مریم رجوی در توئیتی تاکید کرده اند: «ما به جامعه جهانی بویژه به دولت های غربی می گوئیم ، آخوند رئیسی مجرم است و به خاطر نسل کشی و ارتکاب جنایت علیه بشریت در سال ۶۷، او مجرم است ، زیرا به عنوان یکی از بالاترین مقام های قضائی رژیم در ۴ دهه گذشته نقش تعیین کننده ای در اعدام و کشتار فرزندان مردم ایران داشته است».

به موازات این واقعیت نیز باید به فراخوان های متعدد از سوی سازمان های مدافع حقوق بشر بویژه گزارشگر سازمان مل متحد در امور ایران و یا سازمان عفو بین الملل اشاره نمود که تماما خواستار بازگشایی و «بررسی کیفری» برای پرونده سیاه آخوند رئیسی شده اند. 

همچنین همزمان با تفیذ آخوند رئیسی ایرانیان آزاده و اشرف نشانان در بسیاری از کشورهای جهان دست به اعتراض زده اند. برای نمونه در سوئیس، برلین ، لاهه، رومانی و پاریس از جمله آنان می باشند. 
در واشنگتن نیز روز گذشته ایرانیان آزاده با برگزاری نمایشگاه قتل‌عام شدگان سال۶۷، بار دیگر خاطره شهدا سربدار شده را گرامی داشتند و خواهان محاکمه آخوند جلاد ابراهیم رئیسی گردیدند.

براین منطق خواست ایرانیان بویژه خانواده ها و بازماندگان قربانیان در دهه ۶۰ و یا سال ۶۷ بازگشایی این پرونده خونین و رسیدگی به آن در یک دادگاه بین المللی می باشد. 
شعار «نه می بخشم، نه فراموش میکنم » که از بطن جنبش دادخواهی از سوی مقاومت ایران بیرون آمده، اکنون لرزه بر پیکر پوسیده نظام آخوندی و بویژه مزدوران اطلاعاتی آن در خارج از کشور انداخته است. به یقین جای رئیسی و تمامی سران این حکومت بدلیل نقض حقوق بشر، جنگ افروزی و تروریسم در مقابل عدالت است. 

همبستگی ملی