رژیم آخوندی – طرح « استاد – شاگرد» با هدف تامین نیرو برای بسیج

رشد و نمو بیکاری گسترده و وجود لشکر عظیمی از جوینگان کار بویژه در میان جوانان، اکنون دیکتاتوری ولی فقیه را برآن داشته تا ضمن سوء استفاده از بحران موجود، دست به جذب نیرو برای ارگان های سرکوبگری مانند بسیج و یا سپاه پاسداران بزند.

دراین راستا رژیم فاسد و غارتگر آخوندی از راه اندازی طرحی بنام « استاد- شاگرد» خبرداده است.
براساس این طرح بغایت استثمارگرایانه، قرار است تا جوانان جوایای کار در بستر آمورش های فنی و شغلی قرار گرفته و بدین سان به مهارت های لازم برای ورود به بازار کار آماده شوند.

ظاهر این قضیه تا به اینجا بنظر منطقی و در راستای حمایت از رشد و پرورش جوانان و جویندگان کار تحت عناوین دهن پرکنی مانند « نهضت کارآموزی نوین » قرار دارد ، آما درآن روی دیگر این سکه واقعیتی بنام کشاندن جوانان به ارگان های سرکوبگر مانند بسیج و زیر شبکه های مافیای قدرت و انواع و اقسام گشت های حکومتی می باشد.

در جلسه معرفی این طرح از سوی وزیر کار در دولت آخوند جلاد ابراهیم رئیسی، پاسدار محمدجواد زاده‌کمند، فرمانده قرارگاه مهارت آموزی بسیج مردم کش، ضمن حضور، اهداف حکومت با راه اندازی این طرح را اینگونه به بیرون ساطع نموده است.
وی می گوید: « هدفگذاری سال ۱۴۰۲ ما این است که ۱۰۰ درصد پرسنل را تحت پوشش آموزش فنی قرار دهیم و کیفیت آموزش را افزایش دهیم. اکنون ۲۵۰ هزار نفر از سربازان ( پاسداران ) را تحت آموزش تخصصی و ۳۵۰ هزار نفر را تحت آموزش فنی و حرفه‌ای قرار داده‌ایم». ( خبرگزاری حکومتی ایلنا ۱- مرداد ۱۴۰۲)

بدین سان مشخص می شود که نخستین هدف برای این طرح کپی برداشته شده از چین، همان جذب نیرو برای اهداف نظامی و امنیتی حکومت است که اکنون با ریزش، سرخوردگی ، فرار و بحران نیرویی روبرو می باشد.

این پاسدار سرکوبگر در ادامه با اذعان به نکات فوق می افزاید: « در حوزه مهارت آموزی سربازان تاکنون ۳ هزار محیط آموزش فنی و حرفه‌ای و هزاران محیط کار واقعی با استفاده از ظرفیت نیروهای مسلح توانستیم یک میلیون و ۲۴۱ هزار نفر را تحت پوشش آموزش مهارت‌های عمومی و تخصصی قرار دهیم».

از سوی دیگر نیز باید به بیگاری سازمان داده شده از سوی دولت بی سواد آخوند رئیسی و باندهای مافیای قدرت در بخش های تولیدی و اقتصادی با راه اندازی این طرح اشاره نمود.

سخن از واقعیتی است که در بند بند این طرح ضد انسانی به چشم می خورد.
برای نمونه شاگردان و کارآموزان طی سه سال آموزش و کارهای طاقت فرسا « از شمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی خارج » بوده و طی این مدت زمانی نیز هیج « دستمزدی » به آنان تعلق نخواهد گرفت.

به یقین راه اندازی این طرح از سوی وزیر کار در دولت آخوند جلاد ابراهیم رئیسی در هماهنگی با بسیج و سپاه پاسداران، هدفی جز به بند کشیدن نیروی جوان کشور، سرازیر نمودن جوانان به ارگان های امنیتی و سرکوبگر و نیز و بیگاری کشیدن از آنان در هراس از قیام و سرنگونی را دنبال نمی کند.
همچنین برخلاف تمامی کشورهای پیشرفته که با راه اندازی چنین طرح هایی ، جوانان را به کسب مهارت و روی آوردن به بخش های صنعتی و یا شغلی هدایت می‌کنند ، همواره موضوع تامین مخارج زندگی کارآموزان ، بیمه های درمانی، حقدق و مزایا، مرخصی های سالانه و نیز کمک های بلاعوض دولتی مد نظر قرار گرفته است.

بدین سان مشخص می شود که رژیم آخوندی تلاش دارد تا بدون پرداخت هرگونه هزینه ای ، آنهم در این شرائط وخیم مالی و اقتصادی برای میلیون ها خانواده تهی دست ، لشکر جوانان را با هدف استثمار مضاعف و جذب نیرو به بند بکشد.
همبستگی ملی