رژیم آخوندی ـ افزایش ۱۶ برابری غنی سازی

تازه ترین داده ها از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی در رابطه با افزایش غنی سازی سخن از وجود شکاف عمیق میان جامعه اتمی با رژیم آخوندی را دارند. 

در این رابطه رافائل گروسی، رئیس آژانس ضمن تاکید بر وجود بیش از «۶۲ کیلو» اورانیوم غنی شده ۲۰ درصدی از جمله گفته است: «میزان ذخایر ایران ۳۲۴۱ کیلوگرم تخمین زده شده است. طبق برجام این میزان باید حداکثر ۲۰۲ کیلوگرم باشد».

این سخنان بدان معنا است که رژیم آخوندی بطرز آشکاری دست به نقض برجام زده است، زیرا براساس توافق اتمی که اکنون ترجیح بند سخنان تمامی متولیان و کارگزاران حکومتی می باشد، غنی سازی در دیکتاتوری ولی فقیه ۱۶ برابر سقف تعین شده در برجام رسیده است. 
همچنین باید به افزایش در صد غنی سازی طی هفته های اخیر اشاره نمود. عبور از سقف ۳،۵ درصدی و راه اندازی غنی سازی ۲۰ و نیز ۶۰ درصدی که به گفته رئیس آژانس انرژی اتمی مصارف «نظام » دارند، تماما ادله ای بر پروژه ساخت بمب اتم می باشند.

گروسی پیشتر در این رابطه تاکید بود: «در حال حاضر سطح غنی‌سازی اورانیوم در ایران در حدی است که فقط کشورهای سازنده بمب به آن می‌رسند». او با تاکید بر حق ایران به داشتن برنامه هسته‌ای، افزوده بود که سطح غنی‌سازی متعارف و تجاری دو تا سه درصد است».

مضافا براین واقعیات باید به عدم دسترسی آژانس به مانیتورها در سایت های اتمی رژیم اشاره نمود. براساس توافق سه ماه میان رژیم آخوندی و این ارگان بین المللی، متاسفانه مجموعه اطلاعات ضبط شده در اختیار رژیم آخوندی قرار خواهد داشت و در صورت توافق در مذاکرات، آژانس اجازه دسترسی به آنها را پیدا خواهد کرد. 
در آخرین گزارش آژانس انرژی اتمی ضمن اشاره به این وضعیت، از جمله اعتراف شده: «داده‌های مانیتورهای آنلاین غنی‌سازی و دستگاه‌های مهر و موم الکترونیکی خود یا به اطلاعاتی که توسط دستگاه‌های اندازه‌گیری ثبت می‌شود دسترسی ندارد». 

موضوع دیگر عدم همکاری رژیم در خصوص شفافیت برسر سه سایت مشکوک اتمی می باشد. سایت مجاهدین خلق ( ۱۱ خرداد ۱۴۰۰۰) در این رابطه به نقل از گزارش آژانس می نویسد: «همزمان رافائل گروسی، مدیرکل آژانس انرژی هسته‌یی گفت که رژیم ایران با گذشت ماه‌ها هنوز توضیحات کافی و لازم را درباره پیدا شدن ذرات اورانیوم طبیعی در سه سایتی که آژانس در آنها بازرسی‌های تکمیلی را انجام داده، ارائه نکرده است».

این روند مخرب از سوی رژیم آخوندی در حالی است که خامنه ای با راه انداختن پنج دور مذاکرات اتمی در وین، تلاش نموده تا با خرید وقت و سرگرم نگهداشتن طرف های مقابل، به پروژه ساخت سلاح شتاب دهد.
رفت و آمدهای مکرر به وین و وانمود نمودن به اینکه گوئیا یک جناح از رژیم آخوندی بدنبال «صلح و آرامش» با جامعه جهانی می باشد، تماما در چارچوب حقه بازی های ولی فقیه قرار دارند.

همبستگی ملی