رژیم آخوندی ـ دیپلماسی در خدمت بمب و ترور

برگزاری دادگاه استیناف برای یک دیپلمات تروریست و سه تن دیگر از عوامل اطلاعاتی رژیم آخوندی به دلیل بمب‌گذاری علیه گردهمایی بزرگ ایرانیان در ویلپنت پاریس به معنای باز شدن بخشی از پرونده‌های خونین درزمینة ترور و نقض حقوق‌بشر در دیکتاتوری ولی‌فقیه است.

این دادگاه در حالی برگزاری می‌شود که در روند نخست آن، اسدالله اسدی به اشد مجازات از سوی قضات در بلژیک محکوم گردیده است. همچنین صدور احکام ۱۵ الی ۱۸سال برای مزدور نسیمه نعامی، امیر سعدونی و مهرداد عارفانی در حالی صورت گرفت که عطف به‌تمامی داده‌ها از سوی دوایر امنیتی در کشورهای اروپایی، این مزدوران از سال‌ها پیش برای این هدف و درپوش «پناهنده» آموزش و به خارج از کشور اعزام شده بودند.
به‌یقین شکست سوءقصد تروریستی در گردهمایی بزرگ ایرانیان در ویلپنت و دستگیری اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت رژیم آخوندی در وین به جرم آمریت و سازمان‌دهی طرح ترور علیه خانم رجوی، یک‌بار دیگر برهمگان این واقعیت را آشکار نمود که دیپلماسی در دیکتاتوری ولی‌فقیه ابزاری برای صدور تروریسم است.
اسدی، از مأموران و سر شبکه اروپایی وزارت اطلاعات آخوندی در حالی با نیم کیلو ماده انفجاری دستگیر گردید که ظاهراً از مصونیت دیپلماتیک در کشور اتریش برخوردار بوده است. وی در یک برنامه‌ریزی چندساله و با دست‌چین کردن شبکه‌ای از مزدوران تحت عناوینی مانند «پناهنده، شاعر و نویسنده» در کشورهای بلژیک، فرانسه و اتریش تلاش نمود تا با راه‌انداخن حمام خون دیگری، سیاست‌های راهبردی رژیم علیه مقاومت ایران را مهروموم نماید.
هم‌چنین دستگیری و محاکمه وی به همراه سه تن دیگر از عوامل اطلاعاتی رژیم یک‌بار دیگر این واقعیت را به اثبات رسید که خامنه‌ای برای برون رفتن از بحران‌های لاعلاج داخلی تنها راهکار برای مقابله با مقاومت سازمان داده‌شده را در کشتار و ترور جستجو می‌کند.
بنابر داده‌ها، در اتومبیل وی یک دفترچه یادداشت سیاه پیدا شده که شامل نوشته‌های رمزگذاری شده است که دستورالعمل‌هایی برای بمب‌گذاری بوده‌اند. مضافاً برآن نیز دفترچه ۲۰۰برگ دوم، سبز رنگ با صفحات شطرنجی و شامل رسیدهایی است که نشان می‌دهد اسدالله اسدی میان مزدوران رژیم در کشورهای اروپایی پول نقد توزیع می‌کرده است.
در این دفترچه سبز مجموعاً «۲۸۹ یادداشت» و دست‌نویس به خط لاتین و فارسی وجود دارد که نشان از مجموعه‌ای اطلاعات مربوط به ۱۱کشور ازجمله «فرانسه، اتریش، جمهوری چک، مجارستان، بلژیک، هلند و ایتالیا» می‌باشند. دراین‌بین «۱۴۴ یادداشت» نیز تنها مربوط به آلمان است.
با نیم‌نگاهی به مجموعه داده‌های فوق اکنون این سؤال منطقی مطرح است که سرانجام این اطلاعات به کجا ختم گردیده‌اند؟ نام و اسامی دیگر مزدوران رژیم در کشورهای اروپایی که در شبکه اطلاعاتی اسدی علیه مقاومت ایران و پناهندگان سیاسی مشغول فعالیت‌های جاسوسی و اطلاعاتی می‌باشند، چیست؟ ابعاد همکاری آنان با وزارت اطلاعات تا به کجا راه می‌برد و همچنین نقش هرکدام از آنان در این طرح بمب‌گذاری به چه میزان بوده است؟
به‌یقین پاسخ به این سؤالات و انتشار اطلاعات مربوط به این شبکه ترور، کمک بزرگی برای روشن شدن ابعاد شبکه ترور و جاسوسی رژیم آخوندی در کشورهای اروپایی است.

همبستگی ملی