رژیم آخوندی – ماشین اعدام ترجمان حقوق شهروندی

در آسانه سالروز قیام های آبان ۹۸ و همچنین دیماه ۹۶ که مردم و مقاومت ایران درسی فراموش نشدنی به دیکتاتوری ولی فقیه دادند، شاهد دور جدیدی از ابعاد سرکوب و اعدام در رژیم آخوندی می باشیم.

این اعدام ها در شرائطی انجام می شوند که رژیم آخوندی در گردابی از بحران‌های داخلی و منطقه ای در تله افتاده است. شرائط انفجاری جامعه و عمق تنفر مردم از حکومت به موازات مجموعه فشارهای منطقه ای و بین المللی به یقین نقش ویژه ای برای راه اندازی ماشین اعدام در ایران آخوندزده را دارند.
براین اساس دیکتاتوری آخوندی تلاش دارد تا ضمن منکوب نمودن جامعه که اکنون با تظاهرات و تجمعات و اعتراضات بحق خود در شهرهای مختلف میهن، خیز دیگری برای به چالش کشیدن حکومت برداشته اند، از بروز قیام دیگری در شهرهای بجان آمده ممانعت بعمل آورد.

عطف به داده ها تنها طی هفته گذشته شاهد اعدام حداقل «۶ تن» از هموطنان امان در زندان‌های مختلف کشور بوده ایم. در میان قربانیان ۵ تن از هموطنان سنی و همچنین یک نوجوان که در ۱۶ سالگی دستگیر گردیده ، به چشم می خورند.

یک گزارش بین المللی (سایت دویچه وله ۳ ژانویه ۲۰۲۱) در این رابطه با عدام های اخیر از جمله نوشته است: « دو متهم اما پیش از این با رد اتهامات، اعلام کرده بودند که صرفا به خاطر فعالیت سیاسی و طرح مطالبات اقوام و برای وادار کردن اعضای خانواده‌شان به بازگشت به کشور یا توقف فعالیت آنها، به گروگان گرفته شده و سپس به اعدام محکوم شده‌اند».

همچنین این مجموعه از اعدام ها در حالی صورت میگیرد که سازمان ملل متحد برای ۶۷ مین بار متوالی، رژیم آخوندی را بدلیل نقض آشکار حقوق انسانی محکوم نموده است.
قطعنامه اخیر از سوی مجمع عمومی که به یقین بازتاب عمق تنفر جامعه جهانی از ابعاد سرکوب انسان ها در دیکتاتوری ولی فقیه می باشد، مهر تائیدی بر عدم مشروعیت این رژیم قرون وسطائی می باشد.
به یقین ترجمان این وضعیت ضد انسانی با راه انداختن دوایر سرکوب و مشاین اعدام ها، عمق نیات پلید آخوندها مانند آخوند دژخیم ابراهیم رئیسی و یا آخوند شیاد روحانی است که هفته گذشته در جلسه هئیت دولت آن را اینگونه به بیرون ساطع کرده است. وی ضمن دم زدن از حقوق شهروندی! می گوید: «مردم ایران باید احساس کنند که حقوق شهروندی واحدی خواهند داشت».

علیه این بربریت ساری و جاری، خانم مریم رجوی ضمن محکوم نمودن اعدام های اخیر «بار دیگر بر ضرورت بازدید یک هیات بین المللی از زندانهای ایران و دیدار با زندانیان و ارجاع پرونده نقض سیستماتیک حقوق بشر توسط رژیم آخوندی به شورای امنیت ملل متحد و قرار گرفتن سردمداران این رژیم دربرابر عدالت به خاطر چهار دهه جنایت علیه بشریت تاکید» نموده اند.

همبستگی ملی