رژیم آخوندی – مجلس در قبضه کامل سپاه

به یقین یکی از علائم بن بست و وجود بحران سرنگونی برای دیکتاتوری ولی فقیه، همان برهم خوردن تعادل درونی نظام و بویژه پروژه یکدست سازی حکومت از سوی شخص ولی فقیه می باشد.

شکست سیاست های راهبردی خامنه ای در راه اندازی باندهای قلابی تحت عناوین دهان پرکنی همچون «اصلاح طلب، اصولگرا و یا مدره» اکنون نظام آخوندی را برآن داشته تا آخرین برگ های خود یعنی سپاه سرکوبگر پاسداران را بر ارگان های مختلف استوار نماید.
نمونه پاسدار «لوله گر» قالیباف و بافت جدید در مجلس یازدهم به یقین بهترین ادله براین واقعیت ها می باشد.

دراین راستا پاسدار آدمکش و فرمانده شلیک به دانشجویان در قیام سال ۷۸، در قدمی دیگر یک پاسدار سرکوبگر بنام «حمید اصلانی»، معاون اسبق اجرایی کل سپاه پاسداران و ریاست مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس را به معاونت اجرائی خود برگزید.
این نقل و انتقالات در راستای سیاست های جدید خامنه ای برای انقباض هرچه بیشتر نظام با اهرم بکار گیری از نیروهای سپاه و بسیج یا همان «نیروهای حزب الهی جوان» می باشد.

بدین سان مشخص می شود که ولی فقیه خیالی بجز حذف بیشتر باندهای متخاصم در درون نظام و بویژه در مجلس را در سر ندارد. دراین رابطه با نیم نگاهی به کرسی های از پیش تعیین شده در مجلس یازدهم و بدست گرفتن اکثریت مطلق نمایندگان از سوی باند ولی فقیه، می توان به گوشه هایی از این سیاست پی برد.
یک راهکار خامنه ای نیز در صورت بروز بحران و اوجگیری اعتراضات علیه کلیت نظام، برهم زدن بازی و تقسیم قدرت با باندهای مقابل می باشد. دراین راستا پاسدار قالیباف به هنگام رسیدن به ریاست مجلس، گوشه هایی از این طرح را به بیرن ساطع کرده بود.
وی ضمن به چالش کشیدن شیخ حسن روحانی «مدیریت» دولت «تدبیر و امید» را بسیار ضعیف توصیف نمود و خواستار پیشبرد «اوامر» خامنه ای شد بود.
 
قالیباف از جمله خطاب به رئیس قوه مجریه نظام گفته بود:«آنچه شرایط را خطرناک‌تر می‌کند، الگوی مدیریتی دستگاه اجرایی کشور است، که علاوه بر ناکارآمدی و آشفتگی مدیریتی، و تمرکز بر نگاه به بیرون، به بسیاری از اصول و مؤلفه‌های الگوی مدیریت جهادی نیز باور ندارد».

براین منطق پیش بینی می شود که ابعاد جنگ قدرت در درون نظام و بویژه از فردای بروی کار آوردن قالیباف هر روز شتاب بیشتری خواهد گرفت. یکی از موارد این جنگ قدرت ، همان ابعاد فساد و دزدی های رئیس کنونی مجلس در زمان پست شهردای تهران می باشد.
دردوران نمایش انتخابات برسر پست ریاست جمهوری در سال ۹۶، شیخ حسن روحانی خطاب به قالیباف از جمله گفته بود: «اگر پرونده سال۸۴ آقای قالیباف که دست من بود و نگذاشتم منتشر بشه و دعوا کردم با بعضی‌ها در دبیرخانه که موقع انتخابات این نباید هیچکی مطلع بشه که اگر من آن مردانگی را نکرده بودم شما الآن اینجا ننشسته بودید».

همچنین در حکم پاسدار قالیباف برای انتصاب پاسدار اصلانی بر ضروروت « برنامه‌ریزی و اقدام در چارچوب سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب» تاکید ویژه شده است.
بدین سان دم خروس ولی فقیه اکنون از زیر عبای رئیس مجلس بیرون زده و نشان از تحولات آتی در قوه مقننه را دارد.

همبستگی ملی