رژیم آخوندی مسئول مستقیم جان باختن بکتاش آبتین است

فراخوان به تشکیل یک هیات بین المللی برای تحقیق در باره وضعیت زندانیان در ایران

مقاومت ایران فقدان زندانی سیاسی، بکتاش آبتین را به خانواده و بستگان و همکاران وی صمیمانه تسلیت می‌گوید و رژیم آخوندی و شخص خامنه‌ای را مسئول مستقیم جان باختن وی می‌داند.
آقای آبتین ۴۷ ساله عضو کانون نویسندگان از مهر ۱۳۹۹ در بحبوحه پاندمی کرونا دستگیر و روانه زندان شد و پس از ابتلا به کرونا، دژخیمان در انتقال وی به بیمارستان تعلل و وقت کشی کردند و وقتی او را به بیمارستان رساندند که همه فرصتهای بهبود از دست رفته بود.
رژیم ضد بشری آخوندی برغم فراخوان‌های مکرر داخلی و خارجی نه تنها از آزاد کردن موقت زندانیان در دوران کرونا خوداری کرد، بلکه حتی در معالجه زندانیان مبتلا به کرونا و انتقال آنان به بیمارستان نیز مستمراً کارشکنی نمود. رفتار جنایتکارانه‌ای که بکتاش آبتین جدیدترین قربانی آنست.
مقاومت ایران ملل متحد و ارگانهای ذیربط را به محکومیت قاطع رفتار جنایتکارانه رژیم آخوندی در زندانها فرا می‌خواند و خواستار تشکیل یک هیات بین المللی برای تحقیق پیرامون وضعیت زندانیان در ایران و چگونگی درگذشت آقای آبتین می‌باشد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۸ دی ۱۴۰۰ (۸ ژانویه ۲۰۲۲)