رژیم آخوندی – وطن فروشی «اوجب واجبات» نظام

درپی امضآء توافق وطن فروشانه رژیم آخوندی با چین و تصمیم به واگذاری بخش هایی از بنادر و جزایر استراتژیک به این کشور که با خشم و انزجار میلیون‌ها ایرانی روبرو گردیده، اکنون باند خامنه‌ای بطرز وقیحانه‌ای و ضمن افتخار به این سند ننگین، خواستار «امضآء سند بلند مدت» دیگری با همسایه شمالی نیز شده است.

دراین رابطه آخوند ذولنوری، رئیس کمیسیون امنیت ملی!! و سیاست خارجی در مجلس، ضمن اذعان به این درخواست از جمله گفته است: «جمهوری اسلامی علاوه بر چین،‌ به دنبال آن است که با روسیه هم سندهای درازمدت و راهبردی منعقد کند».

به یقین خامنه ای که اکنون در چنبره ای از بحران لاعلاج و بویژه در تله سرنگونی بدام افتاده است، تلاش دارد تا ضمن به بازی گرفتن قدرت های خارجی ، نه تنها بحران فوق ، بلکه ظاهرا تحریم ها را نیز بی اثر نماید.
این آخوند وابسته به باند ولی فقیه در ادامه ضمن اعتراف به این واقعیت می افزاید: «یکی از مهم‌ترین راه‌های بی‌تاثیر کردن تحریم آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران این است که ما با قدرت‌ها و کشورهای بزرگ ارتباط بلندمدت و با کشورهای همسایه و همچنین منطقه در ابعاد وسیع و گسترده تعاملات اقتصادی داشته باشیم». (سایت حکومتی انتخاب ۹ فروردین ۱۴۰۰)

ترجمان این جملات بدان معنا است که «وطن فروشی» اکنون به یکی از «سیاست های راهبردی» نظام آخوندی تبدیل گردیده است. بدین سان سیاست واگذاری بخش هایی از کشور که در دوران قاجار با هدف پر کردن «خزانه» حکومت راه اندازی شده بود، در رژیم آخوندی نیز کپی برداری و بکار گرفته می شود.
واقعیت دیگر در سایه چنین سیاست هایی آن است که درد اصلی ولی فقیه اساسا وجود تحریم ها نبوده و نیست، زیرا تاکید عامدانه رژیم برای ادامه تحریم ها و نرفتن بسوی راهگشایی آنان، تا به امروز به ابزاری برای قفل نمودن جامعه عمل کرده اند.

استفاده ابزاری از تحریم ها که رژیم تلاش دارد تا با آن «نفس جامعه» دردمند ایران را گرفته و مردم را با عامدانه با تبعات آن درگیر نماید ، اکنون سیاست نخ نما شده ای است که در درون جامعه به فریاد و اعتراضات گسترده راه برده است.
بدین سان مشخص می شود که هدف غایی خامنه ای در پشت چنین سیاست های میهن برباد ده و وطن فروشانه جلوگیری از قیام و سرنگونی با استفاده ابزاری از قدرت های خارجی است. ابعاد اعتراضات مردم علیه این سیاست بحدی است که متولیان نظام آخوندی نیز بدان اعتراف می نمایند.

این گزارش در ادامه ضمن اعتراف به این خشم و انزجار مردمی می افزاید: «طی روزهای گذشته امضای توافق بلندمدت ۲۵ ساله با چین طی سفر وزیر خارجه این کشور به تهران،‌ موجب واکنش‌های گسترده شهروندان در رسانه‌های اجتماعی شده است. صدها فعال سیاسی و مدنی نیز آن را «مردود» عنوان کرده‌اند».

لازم به ذکر است که خانم مریم رجوی سال گذشته هم در همین رابطه اعلام کرده بودند: «برای خامنه ای و روحانی و دیگر سردمداران رژیم، نه جان و سلامتی مردم ایران، نه آب و خاک و نه فرهنگ و منافع ملی کمترین ارزشی ندارد. آنها تنها به فکر حفظ و بقای دیکتاتوری دینی هستند که خمینی آنرا اوجب واجبات اعلام کرد».

همبستگی ملی