رژیم آخوندی – پدر خوانده داعش در خیابان‌های ایران

اعمال و کردار نیروهای سرکوبگر، باندهای سیاه بسیج و لباس شخصی ها علیه جوانان، زنان و مردم دردمند میهنمان در رژیم آخوندی اکنون دیگر جای هیچ تردیدی برای این واقعیت که ولی فقیه همان «پدرخوانده داعش» می باشد، باقی نگذاشته است.

براین اساس شاهد هستیم که چگونه نیروهای «آتش به اختیار» تحت امر ولایت در کوچه و خیابان ها دست به اسلحه، سرکوب، اسید پاشی، قلدری و باجگیری از جامعه می زنند.
 
یک نمونه این واقعیات را برای چندمین بار زنان میهنمان در شهر اصفهان تجربه کردند. سخن از شهری است که پیشتر دستخوش اسید پاشی علیه دختران و زنان جوان گردیده بود، تاجائیکه بعدا دست خط «نماینده خامنه ای» در این شهر برای چنین اعمال ضد انسانی برملا شد.

در تازه ترین نمونه نیز اخبار منتشره در شبکه های اجتماعی سخن از «تیراندازی به پنج زن» در اصفهان دارند. ابعاد این افشاگری ها بحدی است که سرانجام رسانه‌های حکومتی در هراس از ابعاد اجتماعی ماجرا، ناچار به انتشار قطره ای این خبر گردیده اند.

یک رسانه حکومتی در این رابطه اعتراف کرده است: «اطلاعات اولیه حاکی از آن بود که در روز ۲۸ مرداد‌ماه، جوانی با نام «ف» چند زن و حداقل یک مرد را مورد اصابت تیرهای ساچمه‌ای با کلت پنج‌ونیم قرار داده است. فرد مذکور با کمک نیروهای امنیتی هرچند در ۴۸ ساعت دستگیر شده، اما در کمتر از یک ماه با قید وثیقه آزاد شده است». (سایت حکومتی آفتاب ۲۱ مهر ۱۴۰۰) 

آزادی «متهمین»، بخوانیم عوامل بسیج سرکوبگر، در حالی است که بنابر اطلاعات داده شده از سوی قربانیان ، نیروهای امنیتی حکومتی از این زنان خواستار آن شده اند تا از هرگونه شکایت علیه «ضاربین» خودداری بعمل آورند و بدین سان از پرداخت «هزینه های بیمارستان و درمان» معاف خواهند شد، امری که در منطق خود مبین وجود دستان پلید مافیای ولایت و نیروهای سرکوبگر حکومتی در پشت این ماجرا می باشد.

همچنین واقعیت دیگر در رابطه با سرکوب اجتماعی و بویژه علیه زنان آن است که موضوع ریشه در تفکرات ارتجاعی و عقب مانده آخوندی و ضدیت آنان با آزادی های فردی و اجتماعی علیه بیش از ۵۰ درصد از آحاد جامعه را دارد.

نمونه هایی مانند صدور فرمان از سوی آخوند علم الهدی، پدرزن آخوند جلاد ابراهیم رئیسی علیه دوچرخه سواری و یا موتور سواری زنان، و یا آخوندهای ریز و درشت وابسته به بیت خامنه ای علیه ورزش و یا ورود زنان میهن مان به ورزشگاه ها و فعالیت ورزشی، تماما در این چارچوب قرار دارند.

این گزارش در ادامه به این وضعیت در دیکتاتوری ولی فقیه اذعان کرده و می افزاید: «رفتار بد خانواده فرد تیرانداز از یک سو و همچنین سابقه خشونت‌هایی از این قبیل در اصفهان، باعث شده بود چند نفر از خانواده‌ها بخواهند با رسانه‌ای‌کردن این مسئله توجه مجاری قانونی را به این اتفاق جلب کنند. همچنین در حین نوشتن این گزارش، فعالان حوزه اصفهان از حمله به چند زن دوچرخه‌سوار در اصفهان خبر دادند. خبری که در صفحات مجازی نیز بازتاب فراوانی داشت».

همبستگی ملی