رکورد ابتذال و رسوایی در نسخهٔ خارجی «سرهنگ ثریا»

حکومت آخوندی در آبان گذشته با صحنه‌سازی از حضور زنان مجاهد خلق در خیابانهای تهران با یونیفرم مشابه ارتش آزادیبخش و در حال پخش تراکت راجع به فیلم سپاه ساختهٔ سرهنگ ثریا، به نمایش مبتذلی علیه مجاهدین مبادرت کرد؛ اما از این صحنه‌سازی و از اکران فیلم مربوط، فقط نتایج معکوس و جنگ گرگها در ولایت ارتجاع درو کرد. اخیراً اطلاعات و سپاه ولایت فیلمی راجع به کودکان اشرف، که نسخه خارجی فیلم سرهنگ ثریا با همان پیام و اهداف توصیف شده، به بازار مکاره مزدوران نفوذی و عواملش در خارج کشور عرضه کرد؛ اما باز هم ابتذال و رسوایی به بار آورد و موجی از انزجار و محکومیت نصیبش شد.

در میان بیانیه‌ها و مقاله‌ها و نامه‌های روشنگرانه دربارهٔ این ترفند مبتذل اطلاعات آخوندها، دکتر آلخو ویدال کوادراس، که ۴ماه پیش هدف سوءقصد نافرجام تروریستی از جانب رژیم آخوندی قرار گرفت، در در ۶بهمن ۴۰۲ خطاب به رئیس جشنواره فیلم یوتوبوری که فیلم بچه‌های اشرف در آنجا عرضه شده، نوشت: «رژیم ایران از زمان پیدایش خود، بی‌وقفه یک کارزار شیطان‌سازی علیه سازمان مجاهدین خلق ایران از جمله ترور در خارج از کشور و ادبیات و فیلمهای تبلیغاتی را دنبال کرده است… در اکتبر۲۰۰۸ هدایت هیأت پارلمان اروپا را به‌اشرف در عراق برعهده داشتم و این فرصت منحصر به‌فرد را داشتم که با صدها تن از اعضای مجاهدین خلق، از جمله نسل جوان در اشرف صحبت کنم… اکثر کودکانی که در جریان جنگ از اشرف فرستاده شدند، اکنون بالغ شده‌اند و فعالانه در اروپا، ایالات متحده و مقر مجاهدین خلق در آلبانی حضور دارند و برای رهایی ایران از ظلم و ستم تلاش می‌کنند. مهم است که داستانهای واقعی آنها را از معدود کسانی که ممکن است توسط رژیم برای تولید این فیلم انتخاب شده‌اند، متمایز کنیم».

روز ۱۸ اسفند ۱۴۰۲ جوامع ایرانیان شامل ۲۷۹ انجمن، جامعه و تشکل ایرانی در کشورهای مختلف جهان، هواداران مجاهدین و پشتیبانان شورای ملی مقاومت ایران، طی بیانیه‌یی روشنگری دربارهٔ این توطئهٔ رسوای رژیم آخوندی اعلام کردند: «فیلم ”بچه‌های کمپ اشرف ”و بیانیه ”حمایت از آزادی بیان و نمایش مستند بچه‌های کمپ اشرف در جشنواره سالیانه فیلم گوتنبرگ“ حلقات به هم پیوسته توطئه اطلاعات و سپاه پاسداران، برای مقابله با مقاومت سازمانیافتهٔ مردم ایران و مشخصاً سازمان مجاهدین خلق ایران به‌مثابه تهدید اصلی موجودیت رژیم آخوندهاست. این فیلم نسخهٔ خارجی فیلم سرهنگ ثریا با همان پیام و همان اهداف برای مخاطب اروپایی است. فیلمهای سرهنگ ثریا و نیمروز و امثال آن به سفارش خامنه‌ای برای ممانعت از جذب جوانان به مجاهدین و کانون‌های شورشی ساخته شده که در عین‌حال راه سرکوب و اعدام و تروریسم را بنا بر تجارب ۴ دهه گذشته هموار می‌کند. هم‌زمانی محاکمهٔ غیابی رهبران مقاومت و بیش از ۱۰۰ تن اعضای مجاهدین و شورا توسط قضاییه جلادان با عرضهٔ این قبیل فیلمها به بازار سیاست تصادفی نیست. دست و پا زدن مزدوران و نفوذیها درست بعد از شکست خردکننده خامنه‌ای در نمایش انتخابات در همین راستاست. حمایت از کودک‌‌سربازان سابق در سازمان مجاهدین تحت عنوان آزادی بیان بهانه، و تصفیه‌حساب با مقاومت نشانه است. به‌خصوص که رژیم می‌خواهد انتقام دادگاه دژخیم حمید نوری در سوئد را هم از مجاهدین بگیرد؛ آنها سناریوی وزارت اطلاعات را در این خصوص سوزاندند و به باد دادند».

در بخشهای دیگری از بیانیهٔ جوامع ایرانیان در بارهٔ ترفندهای دیکتاتوری آخوندی برای شیطان‌سازی علیه مجاهدین، آمده است: «در حالی‌که طی چهار دهه گذشته هنرمندان و روشنفکران آزادی‌خواه و میهن‌پرست تحت بیشترین سرکوب بوده و روانهٔ تبعید یا زندان و قتلگاه شده‌اند، فاشیست‌های عمامه‌دار همواره عناصر خودفروخته را تحت عنوان کارشناس و محقق یا هنرمند و روشنفکر و خبرنگار و فیلمساز به خدمت گرفته‌اند تا هر یک با روشهای خاص خود بر ضد مقاومت خلق و مجاهدین خلق در داخل و خارج ایران بساط پهن کنند. همه می‌دانند که درآمد چنین بساطی به جیب آخوندها می‌ریزد تا به گفتهٔ خودشان ”برگ حقوق بشر“ را علیه مجاهدین برگردانند… حربهٔ زنگ‌زده کودک سرباز، برای دربردن رژیم از جنایاتش علیه کودکان مصرف دارد؛ از جمله فرستادن ۴۴۰ هزار دانش‌آموز بر روی میدانهای مین، اعدام سیستماتیک کودکان و نوجوانان، کشتار نوجوانان در قیامهای ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ و حتی مسلح کردن کودکان زیر ۱۵ سال برای سرکوب قیامها. سه سال پیش همین مأموریت به یک خبرنگار بسیجی واگذار شده بود که ۵۲۴ جوان آزاده و مبارز به آن پاسخ دادند».

۵۲۴جوان آزاده و مبارز در آبان۱۴۰۰ با افشای دروغهای زنجیره‌یی این خبرنگار بسیجی اعلام کردند: «خبرنگار بسیجی بار دیگر دست به‌کار شده تا زیر باندرول “کارشناس ایران“ در بارهٔ یک به‌اصطلاح”فرقه سیاسی“ که از”ترفندهای روانی“ و”شستشوی مغزی“ استفاده می‌کند، جنایات ملایان را بشوید و آلترناتیو دموکراتیک آنها را بی‌اعتبار سازد»؛ اما «جوانان ایرانی در داخل و خارج کشور بیش از همیشه از این جنبش عظیم مقاومت استقبال می‌کنند، مقاومتی که بیش از چهار دهه منحصراً با نثار خون، عرق جبین و فداکاری بی‌پایان با دیکتاتوری مذهبی ـ فاشیستی در ایران مبارزه می‌کند».
سایت مجاهدین خلق