زاهدان بپامی‌خیزد – مرگ بر خامنه‌ای، برادر شهیدم، خونتو پس می‌گیرم؛ اتحاد، انقلاب، آزادی، این‌همه سال جنایت، مرگ بر این ولایت

جمعه ۱۹خرداد، مردم زاهدان به‌رغم استقرار نیروهای سرکوبگر و تدابیر امنیتی شدید، بار دیگر پس از نماز جمعه علیه اعدام، سرکوب و غارتگری پاسداران و مافیای وابسته به خامنه‌ای، در خیابانهای این شهر دست به تظاهرات زدند. آنها شعار می‌دادند: «مرگ بر خامنه‌ای»، «برادر شهیدم، خونتو پس می‌گیرم»، «می‌کشم می‌کشم، آن که برادرم کشت»، «زندانی سیاسی آزاد باید گردد»، «این‌همه سال جنایت، مرگ بر این ولایت» و «ایرانی اتحاد، انقلاب، آزادی».

تظاهر کنندگان پلاکاردهایی با خود حمل می‌کردند که بر روی آنها نوشته بود: «نه سلطنت نه رهبری، دموکراسی برابری»، «مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر»، «ساوکی‌های دیروز، سپاهی‌های امروز، پیوندتان مبارک»، «آزادی می‌آید، با می‌توان و باید» و «سلطنت ولایت، یکصد سال جنایت».

خانم مریم رجوی با درود به هموطنان دلیر بلوچ گفت زاهدان در جمعه‌ای دیگر برای انقلاب و آزادی بپا خاست و با استمرار خیزش و قیام، عزم قاطع مردم ایران را برای سرنگونی رژیم آخوندها و نفی هر نوع دیکتاتوری و استقرار جمهوری دموکراتیک بازتاب کرد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۹ خرداد ۱۴۰۲ (۹ ژوئن ۲۰۲۳)