سالروز میلاد عیسی مسیح مبارک

 

اعیاد تولد عیسی مسیح و جشن کریسمس بر هموطنان مسیحی و تمامی مسحیان  مبارک باد 

به امید برپایی ایرانی عاری از نکبت ولایت فقیه