سال نو میلادی بر عموم هموطنان مسیحی مبارک باد

به یقین سال آینده میلادی , سالی مملو از پیروزی و سالی بدون ویروس ولایت برای تمامی آحاد مردم خوب ایران, با هر مذهب , تفکر و قوم  خواهد بود.