سال نو میلادی مبارک

دوستان, یاران و هموطنان

سال میلادی با تمامی فراز و نشیب هایش به پایان می رسد.

با یک چشم مملو از اشک بخاطر شهدا و اسیران قیامی و ابعاد کشتار ناجوانمردانه از سوی نیروهای وحشی خامنه ای و با چشمی دیگر مملو از شادی برای استمرار و گسترش قیام ها , به استقبال سال جدید میلادی می رویم.

باشد تا سال آینده , سالی مملو از پیروزی و بهروزی برای هموطنان خوب مسیحی ما و همچنین آحاد مردم ایران با تمامی اقوام و مذاهب گوناگون باشد.