سایه خامنه ای بر سر نمایش انتخابات

تنها کمتر از دو ماه به برگزاری نمایش انتخابات در دیکتاتوری ولی فقیه باقی نمانده است، اما تمامی داده ها سخن از سردی برای بازار مکاره ولایت را دارند.

به یقین وجود اهرم های فشار و دخالت های مستقیم شخص خامنه ای در ایندور که از چند ماه پیش علنی گردیده ، نقش بسزایی در بن بست موجود برای حاکمیت را دارند. 
حذف جناح مقابل که اکنون دیگر به یقین تبدیل شده و راه اندازی یک دولت دست نشانده که تابع مستقیمی نسبت به «منویات» ولی فقیه باشد، نمایانگر مهندسی این‌دور از نمایش انتخابات می باشد.

دراین رابطه شورای نگهبان که همان «چاقوی برنده» در دستان ولی فقیه برای حذف فله ای کاندیداهای مزاحم می باشد ، در تازه ترین مصوبه خود تاکید کرده است: « داوطلبان شرکت در انتخابات ریاست جمهوری از این پس باید در بازه سنی ۴۰ تا ۷۵ سال قرار داشته باشند». (سایت حکومتی اقتصاد آنلاین ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰) 
همچنین وجود شرائطی مانند عدم «سوء پیشینه قضائی و امنیتی» که پیشتر در دستور کار قرار گرفته، دیگری شکی برای مهندسی ایندور نمی گذارد. 

پیشتر نیز شواری نگهبان ضمن تاکید بر شرائطی مانند «رجل سیاسی، مدیر و مدبر بودن نامزدها» ورود بانوان به این شعبده بازی ها را عملا ممنوع اعلام کرده بود.
بدین سان مشخص می شود که نمایش ایندور نیز صرفا میان «حلقه» بسته ای از خودی های وابسته با بیت خامنه ای و یا سپاه پاسداران برگزار خواهد شد.

یک کارگزار به حاشیه راند شده رژیم پیشتر در سخنانی ضمن به چالش کشیدن شورای نگهبان، هرگونه نمایش انتخابات را «غیرآزادنه» خوانده بود. مطهری، نایب رئیس اسبق در مجلس حکومتی، در این رابطه اعتراف کرده است: «اگر قرار باشد شورای نگهبان برنامه‌های نامزدهای انتخابات را ارزیابی کند، خب بخش مهمی از انتخابات را این شورا انجام داده است و انتخابات دیگر آزاد نخواهد بود».

مضافا براین واقعیت نیز باید به صدور حکم حکومتی از سوی خامنه ای برای حذف نوه خمینی ملعون اشاره نمود که بخوبی این واقعیت را در رژیم صد پاره آخوندی به نمایش گذاشته که اساسا انتخابات و یا بازی هایی مانند کاندیداتوری صرفا نمایشی بوده و حرف آخر را دیکتاتوری عنان گسیخته در تمامی زمینه ها می زند.
همچنین ورود فرماندهان سپاه سرکوبگر به میدان انتخاباتی مانند پاسدار دهقان مشاور خامنه ای، پاسدار سبزعلی رضائی، پاسدار سعید محمد، پاسدار قالیباف، پاسدار لاریجانی، پاسدار رستم قاسمی، که طی مدت اخیر اعلام نامزدی کرده اند، مهر تائیدی براین واقعیت است که خامنه ای بروی این ارگان تحت امر خود حساب ویژه ای باز کرده است.

مضافا براین نکات باید به نامه ۲۲۰ تن از نمایندگان باند ولی فقیه خطاب به آخوند دژخیم، رئیسی از مسئولان قتل عام زندانیان سیاسی مجاهد و مبارز در سال ۶۷ اشاره نمود تا بدین سان به دومین اهرم خامنه ای برای کسب کرسی قوه مجریه در ایندور رسید.
نمایندگان تحت امر پاسدار قالیباف در این نامه از آخوند رئیس خواستار شرکت وی در این دور از نمایش انتخابات شده اند. 

اما وضعیت در جبهه مقابل یعنی باند شیخ حسن روحانی و اصلاح طلبان قلابی بسیار نامتعین و نامعلوم می باشد . عدم معرفی هرگونه نامزد جدی برای ایندور از نمایش، تا به امروز این واقعیت را به اثبات رسانده که دستان این جناح از حکومت بسیار خالی است. 
برای اساس آخوند روحانی تلاش دارد تا ازطریق مذاکرات و گرفتن امتیازات ناچیز، در مقابل ولی فقیه قد علم کند. 

همبستگی ملی