سایه سنگین بحران بین‌المللی بر مذاکرات اتمی

موضعگیری وقیحانه آخوند جلاد ابراهیم رئیسی و مجموعه مجیز گویان خامنه ای در نمایشات جمعه در حمایت از «حمله و جنگ اشغال اوکرائین»، اکنون این سوال منطقی را در محافل دیپلماتیک و سیاسی برای سرانجام مذاکرات وین پدیدار نموده است.

سخن از مجموعه تحولات بسیار عمیق در خاک اروپا می باشد که به یقین تاثیرات مستقیم خود را بر روند مذاکرات برسر احیای برجام باقی خواهد گذاشت. دراین رابطه دو سناریو از سوی محافل مطلع مطرح گردیده است. 
نخست آنکه دیکتاتوری ولی فقیه اکنون در سایه این بحران بر ادامه سیاست‌های مخرب خود در زمینه اتمی پافشاری نموده و بازی «مذاکره برای مذاکره» با طرف های غربی را برهم بزند.
دراین راستا میتوان از ادامه «غنی سازی ۶۰ درصدی و رفتن بسوی ۹۰ درصد»، ادامه و گسترش فعالیت سانتریفیوژهای مدل بالا، عدم همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی، افزایش فعالیت های نظامی در زمینه اتمی و نیز ضریب زدن به پروژه موشک‌های بالستیک و آزمایشات مختلف اتمی، نام برد. 

دراین رابطه پاسدار سلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی رژیم می گوید: «سقف حداکثری ۶۰ درصد دنبال می‌شود که منجر شد غربی‌ها شتابان پای مذاکره بیایند و با لغو تحریم‌ها هم ۲۰ درصد و هم ۵ درصد ادامه پیدا می‌کند».(خبرگزاری سپاه پاسدران ، فارس ۶ اسفند ۱۴۰۰) 

همچنین در خصوص آخرین وضعیت از روند مذاکرات وین ، پیشتر خبرگزاری رویتر( ۲۸ بهمن ۱۴۰۰) در گزارشی از وجود پیش نویس یک توافق «۲۰ صفحه ای» پرده برداشته بود که در آن رژیم آخوندی موظف «غنی‌سازی زیر پنج درصد، آزادی زندانیان غربی در ازاء آزادسازی حدود ۷ میلیارد دلار پول‌های مسدود شده در کره جنوبی» گردیده است.

 به یقین بیان چنین جملاتی از سوی پاسدار سلامی در خلال مذاکرات، به معنای زدن تیر خلاص بر هرگونه توافق با کشورهای غربی و درگیری همه جانبه با بخش بزرگی از جهان امروز می باشد. خاطرمان هست که خامنه ای تا پیش از بروز بحران در اوکرائین همواره با کارت روسیه برای فشار بر طرف‌های مقابل بازی می کرد. یک نمونه این واقعیت نیز همان دادن «چک سفید» به نماینده روسیه در مذاکرات وین با هدف پیش برد مطامع آخوندی می باشد.

 ابعاد این وضعیت لرزان برای خامنه ای بحدی است که برای نمونه کمال خرازی، سفیر سابق رژیم در فرانسه، ضمن زدن «توسری» به رژیم آخوندی می گوید: «مذاکرات وین می‌تواند به‌شدت تحت‌الشعاع آغاز جنگ اوکراین قرار گیرد. حال این‌که در ادامه، جنگ اوکراین با چه شدتی تداوم پیدا کند به‌همان میزان مذاکرات وین هم تحت‌الشعاع این امر قرار خواهد گرفت. لذا در این بین تنها کشوری که بازنده است تنها نظام ایران خواهد بود». (سایت حکومتی دیپلوماسی ایرانی ۶ اسفند۱۴۰۰) 

مضافا بر نکات فوق باید به اختلافات عمیق میان طرفین بر سر مسائل مهم و کلیدی دیگری مانند «سایت های نظامی و مخفی رژیم (حداقل ۳ سایت مورد مناقشه با آژانس بین المللی انرژی اتمی) و یا تحریم ها علیه «بیت خامنه ای، شخص آخوند جلاد ابراهیم رئیسی و سپاه پاسداران » اشاره نمود تا بدین سان به مجموعه بن بست برای دیکتاتوری ولی فقیه در زمینه اتخاذ «تصمیمات سیاسی» رسید.

دومین سناریوی مفروض نیز آن است که خامنه‌ای اکنون با انداختن چرتکه و این واقعیت که وزن روسیه در جهان غرب بطور کلی برهم خورده و دیگر نمی توان بروی این کشور در بازی های بین المللی حساب نمود، دست به عقب نشینی‌های فرسنگی زده و بدین سان با زانوان خونین و در اوج درماندگی و گردنی شکسته به مجموعه خواسته های طرف مقابل و متن «پیش نویس» تن داده و به تبع آن «جام های زهر » زنجیرای را یکی پس از دیگری سر بکشد.