سرازیر شدن بحران بدرون بالاترین لایه های حاکمیت

از فردای شروع قیام در شهرهای میهن بسیاری از کارشناسان مسائل داخلی بدرستی براین باور بودند که یکی از تبعات و تاثیرات خیز جامعه دردمند ایران برای سرنگونی نظام آخوندی، همان سرازیر شدن بحران بدرون بالاترین لایه های حاکمیت می باشد.

تازه ترین مواضع از سوی خامنه ای کودک کش در رابطه با وجود « اختلاف و شکاف » میان وزارت منفور اطلاعات و اطلاعات سپاه مردم کش به یقین نشان از نوک کوه یخ برای این واقعیت را دارد.

سخن از دو ارگان موازی، اما متضاد به لحاظ ساختاری و دیدگاهی می باشد که قرار است تا این نظام غرق در بحران و در سراشیب سقوط را حفظ نمایند، اما اکنون خود به قلوسی برای ولی فقیه درمانده تبدیل گردیده اند.

خامنه ای در پیام خود به این دوارگان امنیتی از جمله اعتراف کرده است: « مسئله اطلاعات یکی از مسائل مهم کشور است و یکی از ضعف‌ های ما در ارتباط با دستگاه‌ های اطلاعاتی، عدم تفاهم بین این مجموعه هاست. اگر آقایان می‌ خواهند در راه خدا مجاهدت کنند، جهاد آنها این است که این تفاهم در همه رده‌ ها پیاده بشود». ( کیهان خامنه ای ۲ تیر ۱۴۰۲)

بدین سان مشخص می شود که دوایر اطلاعاتی رژیم به چه میزان بجان یکدیگر افتاده، تاجائیکه هرکدام تلاش دارند، ضمن « پشت پا » زدن به دیگری، موضوع امنیت نظام آخوندی را به جیب خود سرازیر نمایند.

شکاف برداشتن دستگاه اطلاعاتی در رژیم آخوندی به معنای افتادن « کک به تنبان » اصلی ترین ارگان های نظام می باشد که اکنون آن را در بسیاری زمینه های امنیتی و اطلاعاتی مشاهده می کنیم .
به یقین یکی از دلائل برای این بحران نیز در واقعیت دیگری بنام سرخوردگی، هراس، نبود انگیزه، ریزش، فشار جامعه، افشاگری های مقاومت ایران و بلبشو در حکومتی است که به دروغ خود را « ابر قدرت» اطلاعاتی در منطقه تلقی می‌کند.

نشت اطلاعات در رابطه با برنامه های اتمی، موشکی، پهپادی و یا دستیابی گروه « قیام تا سرنگونی » به حجم عظیمی از اسناد محرمانه بویژه از وزارتخارجه، نهاد های حکومتی مانند ریاست جمهوری که به آگاهی جامعه جهانی از ابعاد توطئه و سیاست های مخرب راهبردی نظام آخوندی راه برده اند، صد البته از جمله دلائل برای بروز این جنگ و دعواها در درون دوایر امنیتی رژیم می باشند.

برای نمونه از جمله وظائف اطلاعات سپاه که در فردای نمایش انتخابات در سال ۹۸ مورد بازسازی قرار گرفت، همان «مقابله با جنگ نرم» و «مقابله با فعالیت‌های غیرمجاز سایبری» می باشند.
دراین راستا نیز یکی از واحدهای زیر مجموعهٔ سازمان اطلاعات سپاه که وظیفهٔ برخورد با جرایم سایبری را دارد «مرکز بررسی جرایم سازمان یافته» است؛ که تحت عنوان « سایت گرداب» شناخته شده‌است.

همچنین برگزاری نشست مشترک میان این دو ارگان امنیتی با حضور بالاترین فرمانده هان سپاه و روسای اطلاعاتی و بسیج ضد مردمی که سالیانه بخش عظیمی از بودجه کشور را در خود می بلعند، مهر تائیدی بر وجود شقه و شکاف در راس امنیتی ترین بخش های حاکمیت می باشد.

وزیر اطلاعات منفور در دولت آخوند رئیسی که شخصا این برنامه را مدیریت می کرد، اینگونه به وجود شکاف، رقابت و شقه میان دوایر اطلاعاتی رژیم اذعان کرده: « این جلسات را مقدمه‌ای برای ایجاد همدلی، هم‌افزایی، مشارکت، تفاهم، همسویی، هماهنگی و حرکت یکپارچه و وحدت رویه در مجموعه دو تشکیلات اطلاعاتی مؤثر و نقش‌آفرین در ساخت درونی قدرت نظام و ایجاد امنیت پایدار معرفی کرد».

همبستگی ملی