سنای‌آمریکا: تصویب تحریمهای جدید علیه رژیم و سپاه پاسداران

سنای‌آمریکا: تصویب تحریمهای جدید علیه رژیم و سپاه پاسداران با اكثريت قاطع ۹۸ رأي مثبت از صد سناتوراعمال تحريم‌های قاطع علیه دیکتاتوری آخوندی به‌خاطر برنامة موشکی، تروريسم و نقض حقوق بشر

لايحة دو حزبي سناي آمريكا براي اعمال تحريم‌هاي جديد عليه رژيم آخوندي به‌خاطر برنامة موشك باليستيك، تروريسم و نقض حقوق بشر، با اكثريت قاطع ۹۸ رأي مثبت به تصويب رسيد.

لايحة اس ۷۲۲ كه با عنوان «مقابله با فعاليت‌هاي بي‌ثبات‌كنندة (رژيم) ايران» توسط سناتور باب كوركر رئيس كميتة روابط خارجي سناي آمريكا ارائه شده و در مجموع ۶۲ سناتور هر دو حزب حامي مشترك آن هستند، بعد از چند روز بحث و بررسي در اجلاس سنا به رأي گذاشته شد. اين لايحه در رأي‌گيري نهايي كه بعد از تأكيد سناتورهاي ارشد بر لزوم حسابرسي از رژيم و تشديد تحريم‌ها و هدف قرار دادن سپاه پاسداران به‌خاطر جناياتش در داخل كشور و مداخلاتش در منطقه صورت گرفت، با  ۹۸ رأي مثبت در برابر تنها ۲ رأي منفي تصويب شد.
لايحة اس ۷۲۲ كه براي حسابرسي از رژيم آخوندي در زمينة موشكي، تروريسم و نقض حقوق بشر ارائه شده، تحريم‌هاي جديدي را بر سپاه پاسداران به‌خاطر اعمال تروريستي‌اش اعمال خواهد كرد.

اين لايحه اكنون و پس از تصويب در سنا با ۹۸ رأي مثبت، در معرض رأي مجلس نمايندگان قرار مي‌گيرد و بعد از تصويب، بايد براي تبديل‌شدن به قانون، توسط رئيس‌جمهور آمريكا امضا شود.

پيش از رأي‌گيري در شروع اجلاس روز پنجشنبه سنا، سناتور ميچ مك‌كانل رهبر اكثريت جمهوري‌خواه سنا، گفت: «سنا رأي نهايي خود را به اولين قدم دو حزبي براي حسابرسي از رژيم ايران… خواهد داد… بعد از هشت سال سياست خارجي شكست‌خوردة دولت اوباما كه طي آن استراتژي كاهش نيروهاي و تعهداتمان توسط آن دولت ارجح دانسته شد، اكنون بايد موضع قوي‌تري براي بازداشتن رژيم ايران و حسابرسي از آن به‌خاطر اقداماتش… اتخاذ كنيم…. ايالات متحده ديگر نبايد بي‌عملي پيشه كند و اجازه بدهد تهديدات اين‌چنيني بدون جواب باقي بماند… وقتي دولت مجموعة بازبيني‌هاي استراتژيكش را تكميل كند، من انتظار دارم كه از رئيس‌جمهور و مشاورانش، توصيه‌هايشان را براي مقابله با رفتار بدخواهانة رژيم ايران در سراسر خاورميانه… بشنوم».

سناتور باب كوركر رئيس كميتة روابط خارجي سنا كه ارائه‌دهندة اصلي لايحة تحريم‌هاي رژيم آخوندي است در سخنان خود تأكيد كرد: «از زمان اجراي برجام، رفتار ياغي‌گرانة رژيم ايران فقط افزايش يافته است و اين لايحة دو حزبي ابزار لازم را براي حسابرسي از رژيم تهران، در اختيار دولت قرار خواهد داد… اين لايحه هم‌چنين علامت مهمي را ارسال مي‌كند مبني بر اين‌كه ايالات متحده ديگر استمرار تجاوزات رژيم ايران را ناديده نخواهد گرفت».

هم‌چنين سناتور بن كاردين رئيس دموكرات‌ها در كميتة روابط خارجي، گفت: «همة اعضاي كنگره خواهان آن هستند كه تضمين شود، رژيم ايران به التزامات اتمي‌اش گردن مي‌گذارد؛ ولي اين موضوع بحث جداگانه‌يي است. بحث ما بر سر فعاليت‌هاي غير اتمي رژيم ايران است كه در نقض نرم‌ها و توافقات بين‌المللي صورت مي‌گيرد… مثل آزمايش‌هاي موشك باليستيك در نقض التزامات ملل متحد… ما هم‌چنين شاهد افزايش صدور غير قانوني تسليحات توسط رژيم ايران بوده‌ايم كه به اقدامات بي‌ثبات‌كننده در بسياري از نقاط منطقه شده است… رژيم ايران به‌نحوي باورنكردني مسائل حقوق بشري را نقض كرده كه نقض نرم‌هاي بين‌المللي است». سناتور كاردين، اضافه كرد: «لايحه سنا تحريم‌هاي موجود بر سر نقض‌هاي موشك باليستيك، حمايت از تروريسم، نقض حقوق بشر و نقض تحريم تسليحاتي را… افزايش مي‌دهد… ما سپاه پاسداران را ليست گذاري مي‌كنيم…».

سناتور روي بلانت نيز در سخنراني خود، گفت: «من از حاميان مشترك لايحة مقابله با فعاليت‌هاي بي‌ثبات‌كنندة رژيم ايران… كه تحريم‌ها را عليه كساني كه به برنامة موشك‌هاي باليستيك اين رژيم كمك مي‌كنند، از تروريسم بين‌المللي حمايت مي‌كنند و تحريم تسليحاتي عليه آن‌را نقض مي‌كنند افزايش خواهد داد. رژيم ايران يك حکومت كليدي و اصلي حامي تروريسم در جهان است؛ و حتي دولت اوباما گفت كه اين رژيم حكومت شمارة يك حامي تروريسم در جهان است. اين رژيم يك نيروي بي‌ثبات‌كننده براي همسايگانش و براي جهاني صلح‌آميزتر است… ارزيابي مي‌شود كه رژيم ايران از زمان اجرايي‌شدن توافق اتمي دولت اوباما، ۱۴ آزمايش موشكي انجام داده باشد… مدير اطلاعات ملي در يك جلسة استماع سنا اخيراً گفت، رژيم ايران… هم‌چنان عمده‌ترين حكومت حامي تروريسم است».
وي افزود: «اگر مي‌گوييم رژيم ايران حكومت اصلي و عمده‌ترين حامي تروريسم است، قطعاً بايد در قبال آن دست به اقداماتي بزنيم و اين لايحه همين كار را انجام مي‌دهد… اين لايحه وزير خارجه را موظف مي‌كند كه… ليست مسئولان نقض‌هاي فاحش حقوق بشر عليه كساني كه در پي ترويج حقوق بشر هستند را به كنگره ارائه كند… اين لايحه مي‌گويد كه سپاه پاسداران مسئول حمايت از تروريسم است و خواهان اجراي فرمان اجرايي تحريم‌ها عليه سپاه مي‌شود».

سناتور روي بلانت دربارة برجام، تصريح كرد: «اين فقط توافقي بين سران دو حكومت بوده است و نه يك پيمان. رئيس‌جمهور هم هرگز تلاش نكرد از آن به‌عنوان يك پيمان دفاع كند و كنگره هم آن‌را به‌عنوان يك پيمان تأييد نكرد… به‌رغم اميدهايي كه دولت قبلي نسبت به «مدراسيون» در ايران داشت…، از زمان برجام در سال ۲۰۱۵ رژيم ايران فعاليت‌هاي بي‌ثبات‌كننده‌اش را افزايش داده است. تقويت تحريم‌ها عليه رژيم ايران، پاسخ مناسبي به استمرار تجاوزات اين رژيم است. از آنجايي كه اين تحريم‌ها فقط به‌عنوان اقداماتي در خارج از محدودة اتمي صورت مي‌گيرند، اين قانون تحت هيچ عنواني متن و يا روح برجام را نقض نمي‌كند».
وي در پايان سخنانش، تأكيد كرد: «حامي اول تروريسم در جهان، سزاوار تحريم‌شدن است و افرادي كه بخشي از آن فعاليت‌ها هستند مستحق آنند كه به‌طور مشخص تحريم شوند و اين لايحه همين كار را انجام مي‌دهد».