سنای آمریکا : تصویب لایحه «صلح از طریق قدرت در قرن بیست و یکم»

مجلس سنای آمریکا لایحه «صلح از طریق قدرت در قرن بیست و یکم» را که پیش از این در مجلس نمایندگان تصویب شده بود، با ۷۹رأی موافق در مقابل ۱۸رای مخالف به تصویب رساند.
– لایحه «صلح از طریق قدرت در قرن بیست و یکم» از ۱۵بخش تشکیل شده که ۶بخش آن لوایحی علیه رژیم ایران است
– این لایحه که توسط مایکل مک کال رئیس کمیته خارجی مجلس نمایندگان ارائه شده بود در اول اردیبهشت در مجلس نمایندگان با ۳۶۱رأی موافق در برابر ۵۷رأی مخالف تصویب شده بود.
– مجلس نمایندگان آمریکا لایحه «صلح از طریق قدرت در قرن بیست و یکم» همراه با سه لایحه دیگر که در همان روز به تصویب رسانده بود، تحت عنوان لایحه H. R. ۸۱۵ به سنا ارسال کرد.
– مجلس سنا پس از تصویب این لایحه، آنرا برای امضا برای رئیس‌جمهور آمریکا ارسال کرد تا به قانون لازم‌الاجرا تبدیل شود. رئیس‌جمهور آمریکا پیش از این اعلام کرده بود که پس از تصویب سنا آنرا سریعاً امضا خواهد کرد.
– تصویب لایحه «صلح از طریق قدرت در قرن بیست و یکم» در سنا و امضای رئیس‌جمهور و تبدیل آن به قانون لازم‌الاجرا یک تغییر اساسی در سیاست آمریکا در قبال رژیم ایران و یک ضربه سنگین به سیاست مماشات است که بیشترین خدمت را به طولانی‌تر کردن عمر فاشیسم دینی در ایران کرده است.