سوئد – مراکز جاسوسی و بنیادگرایی وابسته به وزارت اطلاعات آخوندی

گزارش داگ بلادت نروژ و اکسپرسن سوئد درباره مراکز جاسوسی و بنیادگرایی ضد امام علی وابسته به وزارت اطلاعات آخوندی

روزنامه داگ بلادت نروژ و روزنامه اکسپرسن سوئد گزارشی تحقیقی درباره مراکز جاسوسی و بنیادگرایی(ضد) امام علی در کشورهای اسکاندیناوی که از زیر مجموعه های مجمع(ضد) اهل بیت و از شعبه های وزارت اطلاعات رژیم آخوندی است، به طور مشترک و با همکاری یکدیگر، درج کرده اند. در این گزارش آمده است:
در یک محدوده صنعتی به فاصله ۱۰دقیقه تا مرکز شهر اسلو پایتخت نروژ، مرکز (ضد) امام علی قرار دارد.
این مرکز در پوشش مسجد، همزمان با دریافت کمک مالی دولتی از مقامات نروژی، مبالغ میلیونی را مستقیما از رژیم ایران دریافت کرده است.
حالا سرویس امنیتی پلیس نروژ قصد دارد ملای این مرکز را اخراج کند. براساس اطلاعات روزنامه داگ بلادت او از رابطه خویش با وزارت اطلاعات رژیم ایران تعریف و تمجید کرده و به آن مباهات کرده است.
طی ۳ سال گذشته این مرکز حدود یک میلیون کرون کمک مالی دولتی دریآفت کرده است.
داگ بلادت و اکسپرسن حالا میتوانند افشا کنند:
این مرکز در سال ۲۰۰۴، توسط فردی که مقیم ایران است و آنزمان پست و مقام بالایی در سفارت رژیم ایران در اسلو داشت، ۵۰ هزار یورو دریافت کرد.
از اسناد ثبت املاک چنین برمی آید که این مرکز از سال ۲۰۰۴ تا ژوئیه امسال- تیر ماه در مالکیت شاخه سوئدی مجمع (ضد) اهل بیت که توسط خمینی تاسیس شد- بوده است.
براساس منابع روزنامه داگ بلادت، این سازمان حقوق ملاهای این مرکز را پرداخت کرده و بر محتوای کار این مرکز کنترل داشته است. مجمع(ضد) اهل بیت درپشت این گونه مراکز در پوشش یک شبکه مذهبی تحت کنترل رژیم ایران قرار دارد که دارای مراکزی درسرتاسر دنیاست.
این اطلاعات از طریق دسترسی به اسناد ثبت شده رسمی نروژ و سوئد و همچنین تماس با چندین منبع که با فعالیتهای این مرکز آشنایی دارند کسب شده است.
داگ بلادت تلاش کرده تا با ملای مرکز (ضد) امام علی تماس بگیرد اما موفق نشد. سفارت رژیم ایران نیز به سئوالات داگ بلادت جواب نداده است
شاخه اسکاندیناوی مجمع (ضد) اهل بیت وابسته به رژیم ایران ۲میلیون و ۲۵هزار کرون برای خرید این مکان اختصاص داده است
دو منبع مستقل از یکدیگر- توضیح میدهند که مرکز (ضد) امام علی توسط مقامهای رژیم ایران تاسیس شد.
یکی از منابع به داگ بلادت میگوید:” یک نماینده از سوی وزارت امورخارجه رژیم ایران به اطراف واکناف اروپا سفر میکرد و ۵۰ هزار یورو را در شهرهای اروپایی تحت عنوان اهداف مذهبی توزیع میکرد. این، همان فردی بود که ابتکار عمل را بدست گرفت، با ۳-۴ نفر از نروژی های ایرانی تبار در اینجا تماس گرفت و از آنان خواست که این مرکز را تاسیس کنند “.
داگ بلادت از هویت دیپلماتی که این منبع درمورد آن صحبت می کند، مطلع است، و میداند که او درماموریتهای رسمی در نروژ، رژیم ایران را نمایندگی کرده است. او برای مدتها پست و مقام بالایی در سفارت داشت، اما در حال حاضر در ایران کار میکند. این دپیلمات به سئوالات داگ بلادت جواب نداده است.
در وب سایت مجمع(ضد) اهل بیت در ایران آمده است که آنان تا سال ۲۰۱۵- در ۴۰ کشور اروپایی از جمله نروژ وسوئد حضور داشته اند. درعین حال آنان هدایای نقدی به فعالیتهای باصطلاح مذهبی درنروژ وسوئد، علاوه بر ۱۸ کشور اروپایی دیگر، پرداخت کرده اند.
مجمع(ضد) اهل بیت خودش اعلام میکند با سازمان توسعه اسلامی- یک سازمان مذهبی رژیم ایران که تحت نظر خامنه ای است، و در تابستان سال ۱۹۸۲ برای ترویج افکار رژیم ایران تاسیس شد، همکاری می کند.
 داگ بلادت به گزارش سالانه و حسابهای مسجد(ضد) امام علی که جهت دریافت حمایت مالی دولتی به استانداری تحویل داده شده دسترسی داشته است. در حساب های مربوط به سال ۲۰۱۸ – این مرکز یک وام میلیونی جدید از سوی مجمع(ضد) اهل بیت در سوئد دریافت کرده است.
مرکز(ضد) امام علی وسفارت رژیم ایران به سئوالات داگ بلادت جواب نداده اند. داگ بلادت تلاش کرد تا به مجمع (ضد) اهل بیت در ایران، ویکسری از کانالهای آنان در اروپا دسترسی پیدا کند، اما موفق نشد
بدنبال افشاگری داگ بلادت در خصوص ارسال پول از سوی رژیمهای خودکامه به جوامع دینی نروژی، سیاستمدارانی از حزب سوسیالیست چپ، ازطریق حزب کارگر تا حزب پیشرو هشدار داده اند که این پولها در عمل میتواند بعنوان ابزاری برای گسترش و ترویج اسلام بنیادگرا مورداستفاده قرار گیرد.
رادیوتلویزیون سراسری نروژ ان آر کو، درسال ۲۰۱۰ گزارش کرد که مرکز(ضد) امام علی نروژ – که “تنفر علیه غرب را ترویج می کند” از رژیم ایران پول دریافت کرده است. هدف آماده سازی عقیدتی در میان مسلمانان در نروژ برای به اجرا گذاشتن فعالیـهای تروریستی است.
سرویس امنیتی پلیس نروژ از وزارت دادگستری تقاضا کرده است تا اخراج ملای مسجد(ضد) امام علی را مورد ارزیابی قرار دهد. این درخواست بخاطر ” منافع اساسی ملی” و ” امنیت کشور” باید صورت گیرد چرا که این مرد در واقع برای اطلاعات رژیم ایران کار میکند.
به گفته یک منبع مطلع ارتباطات بین این گونه مساجد ورژیم ایران درکل اروپا امری رایج است. هدف افزایش نفوذ رژیم ایران وایجاد امکان وفضای عضوگیری افراد مسلمان یا شیعی برای ماموریتهای مختلف از جمله پولشویی است. مجمع(ضد) اهل بیت نقش مهمی در این کار ایفا میکند.
این مجمع تحت نظر خامنه ای، که درعین حال نیروهای نظامی خود را داشته و فعالیتهای اقتصادی خویش را انجام میدهد، قرار دارد.
در اسنادی که داگ بلادت و اکسپرسن در نزد مدیریت استانداری به آن دسترسی پیدا کردند آمده است که پرونده مسجد(ضد) امام علی راه به ایران و فردی به اسم محمد سالار می برد. او چندین سال پست و مقام بالایی در مجمع(ضد) اهل بیت در ایران داشته است: عضو شورای استراتژیک و راهبردی آنان، و نایب رئیس بخشهای بین المللی این سازمان بوده است.

همبستگی ملی