سپاه تنها راه‌کار خامنه‌ای

تمامی علائم و نشانه‌ها از درون دیکتاتوری ولی‌فقیه سخن از آن دارند که خامنه‌ای به‌جد به‌دنبال ورود سپاه سرکوبگر به قوه مجریه می‌باشد.

وی که پیش‌تر دو قوه مقننه و قضاییه را به تیول خود اضافه کرده بود، اکنون برای به‌دست گرفتن پست ریاست‌جمهوری در نمایش انتخابات قلابی خیز بلندی برداشته است. سخن از انقباض در درون رژیمی است که به‌قول رهبر مقاومت، به پایان تمامی ظرفیتهای استراتژیک خود رسیده است.

هم‌چنین این روند ترجمان قفل شدن رژیم در تمامی عرصه‌های داخلی و بین‌المللی می‌باشد که اکنون خود را در زمینه نمایش این‌دور با دو فاکتور به نمایش گذاشته است.

نخست موج تحریم گسترده انتخابات به‌ویژه از سوی خانم رجوی و مقاومت ایران با شعار محوری«رای من سرنگونی و آری به جمهوری دمکراتیک» و از سوی دیگر وجود شقه و شکاف در رأس حاکمیت و میان باندهای به‌جان هم افتاده در فردای قیام‌های دیماه ۹۶ و آبان ۹۸.

براین منطق ورود سپاه به این دور از نمایش نیز سخن از تأییدی بر وجود این وضعیت بحرانی برای خامنه‌ای را دارد تا جایی‌که وی را ناچار نموده ، در منتهای ضعف و زبونی، پای سپاه را به تمامی امور کشوری و لشکری مانند امنیتی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مالی، تولیدی و حتی سیاست داخلی و خارجی نیز بکشاند. این همان ارگانی هست که خمینی در سخنان خود بکرات«ورود نظامیان به امور سیاسی و انتخاباتی را با ورود هروئین به پادگانها تشبیه» کرده بود.

بهرحال مجموعه داده‌ها از درون سپاه پاسداران سخن از آن دارند که رقابتی جدی میان فرماندهان«گارد جاویدان خامنه‌ای» بر سر این‌دور از نمایش انتخابات به‌راه افتاده است.

به یقین یکی از دلائل این ادعا همان«دست به یقه» شدن بخشی از فرماندهان در مقابل«بخش دیگری» بر سر کاندیداتوری سعید محمد، از فرماندهان پیشین در قرارگاه خاتم می‌باشد.

بنظر می‌رسد که بروز این شکاف اساساً مربوط به این یا آن فرمانده و یا کاندیدا نمی‌باشد، بلکه ریشه در این واقعیتی به‌نام ریزش بحران سرنگونی بدرون ارگانی است که حفظ حکومت ولایت فقیه را در دستور کار خود دارد.

موضوع کاندید شدن و یا کاندید نشدن پاسدار سعید محمد، از فرماندهان اسبق قرارگاه سازندگی که اکنون در صدر تبلیغات حکومتی قرار گرفته، آینه تمام قدی از این جنگ قدرت می‌باشد.

وی شخصاً معتقد است که به‌دلیل حضور در نمایش انتخاب از سپاه استعفا داده تا بدین‌سان زمینه را برای راه‌اندازی کمیپین‌های انتخاباتی فراهم نماید.

سعید محمد در صفحه توئیتر خود از جمله نوشته است: «از آنجا که احتمال دارد به‌دلیل حضور اینجانب در فضای انتخاباتی شائبه‌هایی متوجه نهاد مقدس سپاه شود در راستای صیانت از سپاه و قرارگاه انقلابی-جهادی خاتم‌الانبیاء، از سمت خود استعفاء می‌دهم» (خبرگزاری سپاه، فارس ۱۴فروردین ۱۴۰۰).

اما باند مقابل در درون سپاه تأکید دارد که سعید محمد را از قرارگاه کنار گذاشته‌اند، به‌طوری‌که وی از هم‌اکنون مورد غضب یکی از بالاتری فرماندهان این جریان سرکوبگر قرار گرفته و بدین سان پیش‌بینی می‌شود که موضوع کاندیداتوری او در هاله‌ای ابهام فرو رفته است.

هم‌چنین وی از جمله فرمانده هانی است که پرونده قطوری از دزدیها، اختلاس و زمین‌خواری از سوی پاسدار قالیباف، در دوران شهرداری در تهران را فاش و آن را به قوه قضاییه حکومت تحویل داده بود.

در مقابل نیز پاسدار یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران روز شنبه ۱۴فروردین علت برکناری سعید محمد سرکرده قرارگاه خاتم را «تخلف» اعلام کرد و با شرکت او در انتخابات مخالف نموده است.

یدالله جوانی در ادامه اضافه کرده: «که تصور می‌کنند چون سعید محمد مسئولیت فرماندهی قرارگاه سازندگی خاتم‌ را برعهده داشته و به عرص تمامی علائم و نشانه‌ها از درون دیکتاتوری ولی‌فقیه سخن از آن دارند که خامنه‌ای به‌جد به‌دنبال ورود سپاه سرکوبگر به قوه مجریه می‌باشد.

وی که پیش‌تر دو قوه مقننه و قضاییه را به تیول خود اضافه کرده بود، اکنون برای به‌دست گرفتن پست ریاست‌جمهوری در نمایش انتخابات قلابی خیز بلندی برداشته است. سخن از انقباض در درون رژیمی است که به‌قول رهبر مقاومت، به پایان تمامی ظرفیتهای استراتژیک خود رسیده است.

هم‌چنین این روند ترجمان قفل شدن رژیم در تمامی عرصه‌های داخلی و بین‌المللی می‌باشد که اکنون خود را در زمینه نمایش این‌دور با دو فاکتور به نمایش گذاشته است.

نخست موج تحریم گسترده انتخابات به‌ویژه از سوی خانم رجوی و مقاومت ایران با شعار محوری«رای من سرنگونی و آری به جمهوری دمکراتیک» و از سوی دیگر وجود شقه و شکاف در رأس حاکمیت و میان باندهای به‌جان هم افتاده در فردای قیام‌های دیماه ۹۶ و آبان ۹۸.

براین منطق ورود سپاه به این دور از نمایش نیز سخن از تأییدی بر وجود این وضعیت بحرانی برای خامنه‌ای را دارد تا جایی‌که وی را ناچار نموده ، در منتهای ضعف و زبونی، پای سپاه را به تمامی امور کشوری و لشکری مانند امنیتی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مالی، تولیدی و حتی سیاست داخلی و خارجی نیز بکشاند. این همان ارگانی هست که خمینی در سخنان خود بکرات«ورود نظامیان به امور سیاسی و انتخاباتی را با ورود هروئین به پادگانها تشبیه» کرده بود.

بهرحال مجموعه داده‌ها از درون سپاه پاسداران سخن از آن دارند که رقابتی جدی میان فرماندهان«گارد جاویدان خامنه‌ای» بر سر این‌دور از نمایش انتخابات به‌راه افتاده است.

به یقین یکی از دلائل این ادعا همان«دست به یقه» شدن بخشی از فرماندهان در مقابل«بخش دیگری» بر سر کاندیداتوری سعید محمد، از فرماندهان پیشین در قرارگاه خاتم می‌باشد.

بنظر می‌رسد که بروز این شکاف اساساً مربوط به این یا آن فرمانده و یا کاندیدا نمی‌باشد، بلکه ریشه در این واقعیتی به‌نام ریزش بحران سرنگونی بدرون ارگانی است که حفظ حکومت ولایت فقیه را در دستور کار خود دارد.

موضوع کاندید شدن و یا کاندید نشدن پاسدار سعید محمد، از فرماندهان اسبق قرارگاه سازندگی که اکنون در صدر تبلیغات حکومتی قرار گرفته، آینه تمام قدی از این جنگ قدرت می‌باشد.

وی شخصاً معتقد است که به‌دلیل حضور در نمایش انتخاب از سپاه استعفا داده تا بدین‌سان زمینه را برای راه‌اندازی کمیپین‌های انتخاباتی فراهم نماید.

سعید محمد در صفحه توئیتر خود از جمله نوشته است: «از آنجا که احتمال دارد به‌دلیل حضور اینجانب در فضای انتخاباتی شائبه‌هایی متوجه نهاد مقدس سپاه شود در راستای صیانت از سپاه و قرارگاه انقلابی-جهادی خاتم‌الانبیاء، از سمت خود استعفاء می‌دهم» (خبرگزاری سپاه، فارس ۱۴فروردین ۱۴۰۰).

اما باند مقابل در درون سپاه تأکید دارد که سعید محمد را از قرارگاه کنار گذاشته‌اند، به‌طوری‌که وی از هم‌اکنون مورد غضب یکی از بالاتری فرماندهان این جریان سرکوبگر قرار گرفته و بدین سان پیش‌بینی می‌شود که موضوع کاندیداتوری او در هاله‌ای ابهام فرو رفته است.

هم‌چنین وی از جمله فرمانده هانی است که پرونده قطوری از دزدیها، اختلاس و زمین‌خواری از سوی پاسدار قالیباف، در دوران شهرداری در تهران را فاش و آن را به قوه قضاییه حکومت تحویل داده بود.

در مقابل نیز پاسدار یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران روز شنبه ۱۴فروردین علت برکناری سعید محمد سرکرده قرارگاه خاتم را «تخلف» اعلام کرد و با شرکت او در انتخابات مخالف نموده است.

یدالله جوانی در ادامه اضافه کرده: «که تصور می‌کنند چون سعید محمد مسئولیت فرماندهی قرارگاه سازندگی خاتم‌ را برعهده داشته و به عرصه انتخابات ورود کرده‌اند، احتمالاً ورود ایشان به عرصه انتخابات با نظر و تأیید و حمایت سپاه است».

گذشته از این واقعیت نیز باید به رایزنیهای فرماندهان سپاه بر سر اعلام کاندیداتوری چند تن دیگر از فرماندهان این ارگان سرکوبگر اشاره نمود تا بدین‌سان پازل ورود سپاه به قوه مجریه روشن‌تر گردد.

برای نمونه رسانه‌های حکومتی از افرادی مانند«پاسدار قالباف، پاسدار رستم قاسمی، پاسدار علی لاریجانی، پاسدار عزت‌الله ضرغامی، پاسدار سبزعلی رضایی، پاسدار مهرداد بذرپاش و یا پاسدار فلاح» نام برده‌اند. پیش‌تر نیز پاسدار دهقان، مشاور نظامی در بیت خامنه‌ای از جمله نخستین کسانی است که کاندیداتوری خود را برای این دور از نمایش اعلام کرده بود.

ه انتخابات ورود کرده‌اند، احتمالاً ورود ایشان به عرصه انتخابات با نظر و تأیید و حمایت سپاه است».

گذشته از این واقعیت نیز باید به رایزنیهای فرماندهان سپاه بر سر اعلام کاندیداتوری چند تن دیگر از فرماندهان این ارگان سرکوبگر اشاره نمود تا بدین‌سان پازل ورود سپاه به قوه مجریه روشن‌تر گردد.

برای نمونه رسانه‌های حکومتی از افرادی مانند«پاسدار قالباف، پاسدار رستم قاسمی، پاسدار علی لاریجانی، پاسدار عزت‌الله ضرغامی، پاسدار سبزعلی رضایی، پاسدار مهرداد بذرپاش و یا پاسدار فلاح» نام برده‌اند. پیش‌تر نیز پاسدار دهقان، مشاور نظامی در بیت خامنه‌ای از جمله نخستین کسانی است که کاندیداتوری خود را برای این دور از نمایش اعلام کرده بود.