سیرک انتخابات – روزگار سیاه برای کارگران

با نزدیک شدن به موعد برگزاری سیرک انتخابات اکنون شاهد هستیم که نامزدهای قلابی در مجموعه سخنان صرفا فرمایشی و نمایشی خود، برای اقشار محروم و سرکوب شده بویژه کارگران و زحمتکشان اشک تمساح ریخته و «دل پیچه» رفاه و عدالت گرفته اند.

این وضعیت مضحک در حالی است که تمامی نامزدهای دستچین شده از سوی شورای نگهبان از جمله عوامل برای بروز بحران اقتصادی، تورم، گرانی، فقر و سرکوب در کشور می باشند. 
برای نمونه وجود فقر و فلاکت گسترده برای ۱۴ میلیون کارگر که به انضمام حانوده های آنان به رقمی حدود ۴۵ میلیون نفر می رسند، بهترین بینه برای محکوم نمودن دیکتاتوری مذهبی و باندهای قلابی در درون آن می باشد.

ابعاد فشارهای معیشتی و روزمره بر کارگران و زحمتکشان بحدی است که یک کارگزار حکومتی در این بخش اعترف می کند: «اگر کارگری یا کارمندی ۲۰۰ سال کار کند، بازهم نمی‌تواند مسکن تهیه کند! چرا ارزش پول ملی بیش از ۳۰۰ درصد افت کرده و دلار شده ۳۰ هزار تومان؟! چرا کاری کردید که قاطبه‌ی مردم و همینطور بازنشستگان از مشارکت ناامید و دلسرد باشند؟». _ خبرگزاری حکومتی ایلنا ۲۲ خرداد ۱۴۰۰)

این اعترافت در حالی است که رژیم آخوندی با ضریب زدن عامدانه به فقر تلاش دارد تا جامعه را منکوب و محتاج به نان شب نگهدارد. یک نمونه این واقعیت در عدم همخوانی حقوق کارگران و زحمتکشان با روند صعودی تورم و گرانی افسار گسیخته می باشد. 

برای نمونه دولت شیخ حسن روحانی عامدانه از افزایش دستمزد کارگران و همسان سازی آن با تحولات بازار خودداری کرده است. آخوند روحانی در یک نمایش صرفا انتخاباتی در فروردین امسال کف حقوق کارگران را به دو نیم میلیون افزایش داد که سخن از افزدرایش ۳۰ درصدی نسبت به مشابه آن سال گشذته را داشت. 
اما بدلیل افت شدید ارزش ریال، رکود اقتصادی و تولیدی که به تعطیلی کارگاه ها و واحد های تولیدی و همچنین رشد نرخ بیکاری راه برده است، اکنون شاهد اوجگیری بحران فقر برای میلیون ها کارگر و زحمتکش هستیم. مضافا براین وضعیت نیز باید به بحران کرونا و هزینه های سنکین دارو و درمان برای این پاندمی مرگبار در رژیم آخوندی اشاره نمود تا بدین سان قدری به عمق فاجعه فلاکت رسید.

این گزارش در ادامه ضمن اعتراف به این روند می افزاید: «واقعاً چرا اقلام خوراکی مردم ۲۰۰ برابر افزایش نرخ داشته است؛ پنیر ۵ هزار تومانی ۲۵ هزار تومان شده یعنی ۵۰۰ درصد تورم؛ همه اقلام همینطور چند برابر گران شده؛ لوبیا و نخود امروز ۳۵ هزار تومان تا ۴۵ هزار تومان است؛ سوال ما بازنشستگان ساده است: آیا رئیس جمهور بعدی واقعاً می‌تواند این مشکلات را حل کند؟!».

به یقین این همان نکته کلیدی برای شکست نمایش انتخابات در درون رژیم آخوندی می باشد که اکنون پاسخ خود را حتی در میان متولیان و کارگزاران حکومتی پیدا کرده است. 
آمدن و یا رفتن این یا آن متولی و کارگزار بیت خامنه ای به یقین هیچ مشکلی و دردی از مردم ایران را درمان خواهد کرد، زیرا مشکل اصلی در این رژیم سرکوبگر، فاسد و غارتگر ساختاری است. 

همبستگی ملی