سیرک مناظره انتخاباتی

ادامه صف‌بندی بعد از سیرک مناظره انتخاباتی

به‌رغم توصیه‌های زنجیره‌یی گماشته‌های خامنه‌ای در نمایشهای جمعه برای حفظ انسجام نظام، صف‌بندی و رو در رویی بعد از سیرک مناظره انتخاباتی ادامه یافت:
آخوند رئیسی: «‌من یک نکته می‌خواستم بگم که خواهش کنم از صدا و سیما، یک بار برای همیشه بیاید یک مناظره بذاره بین رئیس دولت قبل و رئیس دولت فعلی تا هر وقت بحثی می‌کنیم هی نگن دولت قبل. بحثاشون را بکنند تا دولت بتونه پاسخگو باشه به‌عملکرد چهارساله اش».

میرسلیم: «‌مهم‌ترین مسائل برمی گشت به موضوع پاسخگویی‌هایی که دولت باید داشته باشه و صداقت در برخوردش» (همان منبع)

۹ تن از مهره‌ها و مقامات باند روحانی متقابلاً دست به پاسخگوی زدند. در محتوای پاسخ ها این همانی باندها در خصوص سیاست هسته‌ای، سرکوب در فضای مجازی، و توسعه نظامی بارز بود.

زنگنه وزیر نفت حسن روحانی گفت: «در کرسنت به‌دلیل ضعف دولت گذشته ما به عدم اجرای قرارداد محکوم شدیم».

وزارت خارجه دولت روحانی هم در بیانیه‌یی به کاندیداهای باند رقیب هشدار داد که: «از نبرد رسانه‌یی کنونی با طرف آمریکایی برای حمله به وزارت امور خارجه و سیاست خارجی سوءاستفاده نکنند».

پاسدار دهقان وزیر دفاع روحانی نسبت به ادامه خط توسعه نظامی در دولت روحانی به باندهای دیگر اطمینان داد و از جمله گفت: «شکوهمندترین دوره در توسعه کمی و کیفی برنامه‌های موشکی و دفاعی در دولت یازدهم بوده است». وی افزود: «در دولت یازدهم تا پایان سال 95در بخش تأمین اعتبارهای دفاعی تا دو نیم برابر نسبت به دولت قبل افزایش داشته است. این رقم در سال96 به چهار برابر نسبت به دولت قبل می‌رسد».

وزارت ارتباطات و فن‌آوری رژیم هم در خصوص دلواپسی کاندیداهای باند خامنه‌ای در مورد فضای مجازی ضمن دود و دمهای معمول در مورد اشتغال آفرینی فضای مجازی، به باند رقیب در مورد توان سرکوبگری در فضای مجازی اطمینان داد که «دولت برای تهدیدات اجتماعی تدابیر خوبی اتخاذ کرده» است.

سازمان انرژی اتمی رژیم هم در پاسخ به دلواپسان هسته‌یی اطمینان داد که «‌ اکنون هزاران سانتریفوژ در حال غنی‌سازی اند؛ چیزی که هیأت حاکمه آمریکا به‌خصوص شخص اوباما انتظار آن را نداشت». (خبر گزاری حکومتی ایرنا و آریا –16اردیبهشت 96)

سایت مجاهدین خلق