سی و نهمین برنامه تلویزیون ایران زمین

با ۳۹مین برنامه تلویزیون ایران زمین، کاری از بنیاد توسعه و دمکراسی در خاورمیانه، در خدمتتون هستیم. این مجموعه شامل برنامه های متنوع و مفید، از جمله جنگ هفته با گفتارهایی از دوستان و همکاران خوبمون بهرام مودت، مهرداد هرسینی، محمد قرایی و پیمانه شفایی، همراه با موزیک، قطعات شعر و طنز می باشد. برنامه های ایران، روزهای چهارشنبه و جمعه از ساعت ۲۰ بوقت اروپای مرکزی در فیسبوک در کانال پژواک همبستگی پخش می شود.