شانتاژ جهانی و منطقه ای به بهانه کرونا

زینت میرهاشمی

این روزها بازار مظلوم نمایی، دغلبازی پایوران رژیم برای شکستن تحریمهای آمریکا داغ است. ادعاهای سران رژیم در ربط دادن گسترش ویروس کرونا با تحریم و وصل کردن سرنوشت آن با رفع تحریمها، دروغ، بی پایه و بی مایه است. زیرا بر همگان روشن است که علت گسترش این ویروس پنهان کاری، عدم قرنطینه و فقدان سیاست مردمی و همچنین عدم اعتماد مردم به حکومت در مقابله با پخش ویروس است.
ادعای بی پول بودن و عدم دسترسی به امکانات مالی برای تهیه دارو و امکانات بهداشتی حرفی پوچ است. ثروت انباشت شده در نهادهای زیر مجموعه ولی فقیه بسیار بیش از میزان نیاز برای مبارزه با بیماری کرونا است. سرمایه و ثروت هُلدینگهای مرتبط با نهاد ولایت فقیه، از آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه خاتم الانبیا و … عظیم و چشمگیر است و این شرکتها تاکنون در مبارزه با کرونا اقدام جدی نکرده اند.
تناقض در اینجاست که روحانی از یک طرف همه خرابیها را آباد می خواند و حتا اعلام آمادگی کمک به کشورهای دیگر می کند و از طرف دیگر برای رفع تحریمها کمپین راه می اندازند.
ماله کش ملا اجنه، «توامانی تحریم و کرونا» را «رنج مضاعف» برای مردم ایران اعلام می کند. البته منظورش از مردم، نظام حاکم است. ربیعی، سخنگوی روحانی، از شعار شکستن «اتحاد تحریم و کرونا» حرف می زند در حالی که خود رژیم بزرگترین تحریم کننده مردم ایران است.
این که تحریمها به زندگی مردم فشار می آورد درست است اما این رژیم است که باعث چنین وضعیتی شده است. تلاش رژیم برای برداشتن تحریمها به ویژه در شرایطی که بهای نفت بی اندازه پایین آمده است، به سرنوشت کرونا ربط ندارد بلکه به سرنوشت بود و باش نیروهای جنگ نیابتی رژیم متصل است.
رویدادهای هفته های اخیر در عراق و تشدید فعالیت گروههای نظامی وابسته به سپاه قدس و بازیهای موشکی حوثیهای یمن در هنگامه ای که ویروس کرونا در ایران جان هزاران نفر را می گیرد، معنای شانتاژ جهانی و منطقه ای رژیم به بهانه کرونا را برجسته می کند. رژیم در حال فرصت سازی برای زنده نگاه داشتن جنگ نیابتی به ویژه در عراق برای چینش نیروهایش در حکومت عراق است.
گفته های سرکرده کل سپاه پاسداران در روز شنبه ۹ فروردین (روز پاسدار) تاییدی بر نقش مخرب و دخالتگرانه سپاه پاسداران در منطقه است. پاسدار حسین سلامی برای فعالیتهای سپاه پاسداران مثل همیشه هیچ مرز جغرافیایی قائل نشد. وی فعالیت سپاه تروریستی در هزاران کیلومتر دورتر از مرزهای ایران را برشمرد و گفت: «تهدیدها پیچیده تر و همه جانبه تر شده اند و میادین عمل وسعت یافته، بنابراین قلمروی عملکرد سپاه هم گسترش پیدا کرده است.» رژیم به کرونا متوسل شده تا جغرافیای سیاسی را برای امنیت حاکمیت ترسیم کند و نه منافع مردم ایران.

جنگ خبر