شروع محاکمه حمید نوری از دژخیمان قتل‌عام ۶۷ در زندان گوهردشت در استکهلم با حضور هواداران مجاهدین

هواداران مجاهدین و بستگان شهیدان سربدار و بسیاری دیگر از هموطنانمان قصد گردهمایی بزرگ در برابر دادگاه داشتند و اجازه آن قبلاً از پلیس گرفته شده بود.

اما شب گذشته اعلام شد که دادگاه و پلیس به‌خاطر محدودیت جا و مکان حداکثر به ۵۰نفر اجازه تجمع در جنب دادگاه می‌دهند و برگزاری تجمع بزرگ برنامه‌ریزی شده امکانپذیر نیست. شاهدان و شاکیان در هر حال در نزدیکی و در جنب دادگاه حضور پیدا می‌کنند.

استکهلم – تظاهرات هواداران مجاهدین همزمان با دادگاه دژخیم حمید نوری با شعار: رئیسی جنایت‌پیشه حسابرسی در پیشه!

استکهلم – آکسیون هوادارن مجاهدین با شعار‌ درود بر مجاهد سرموضع – ۱۹مرداد مقابل دادگاه دژخیم حمید نوری

تظاهرات هواداران مجاهدین و بستگان شهیدان سربدار – سوئد استکهلم ۱۹مرداد۱۴۰۰

تظاهرات هواداران مجاهدین و بستگان شهیدان سربدار - سوئد استکهلم

تظاهرات هواداران مجاهدین و بستگان شهیدان سربدار - سوئد استکهلم - 0