شریک « اکبر خوش کوشک » و یار غار «پرویز ثابتی»

مهرداد هرسینی

در فردای حمله اوباشان و لمپن های ساواک منفور پهلوی و اطلاعات آخوندی به یکی از یاران مقاومت ایران  که به ضرب و شتم و بیهوشی وی طی تظاهرات ایرانیان در مقابل مقر اصلی اتحادیه اروپا منجر گردید , ایرج مصداقی , از اعضآی  تیم « اکبر خوش کوشک» و یار غار امروزه « پرویز ثابتی» بلافاصله از « غارهای تورا بورا» بیرون آمد و در یک فرافکنی مدعی شده که « این فرقه ( منظور مجاهدین )  و مشتی کمونیست قزمیت ( منظور نیروهای مترقی چپ)  به دروغ معرکه گرفته اند که روز گذشته او (منظور حسن حبیبی) را مورد ضرب و شتم قرارداده اند».

این فرافکنی در حالی بیان می شود که رسانه های اجتماعی اکنون مملو از  تصاویر و فیلم ها ی گوناگون از  این عمل غیر انسانی در پایتخت بلژیک  می باشند.

وجود ده ها شاهد غیر وابسته به مقاومت ایران در صحنه و شهادت های آنان طی دو روز گذشته و یا گزارش پلیس و پزشکان بیمارستان در این رابطه نیز تماما از چشمان « کور» این فرد تشنه بخون مجاهدین بدور مانده است.

مصداقی شیاد و شارلاتان که دست در خون بسیاری از سربداران مجاهد و مبارز در دهه 60 داشته و بواقع رقیبی جدی برای « الکاپون» می باشد  , در ادامه می افزاید : « او ( منظور حسن حبیبی) از کثیف ترین و فاسد ترین افراد وابسته به فرقه رجوی است».

وی به مانند همیشه با زدن اتهام و بدون ارائه هرگونه مدرکی مبنی بر وجود « فساد» , با بی پرنسیبی بی حد و حصری ,آن روی سکه شارلاتانیسم و عمق کینه حیوانی خود را نسبت به یاران مقاومت ایران و هواداران مجاهدین به بیرون ساطع میکند و بدین سان نشان می دهد که به چه میزان در دستگاه « لاجوردی» و « ساواک شاه »  ذوب شده است.

دراین راستا نیز لجن پراکنی , زدن اتهام و یا ترور شخصیت افراد حقیقی در صفوف مقاومت ایران و نیروهای سیاسی اکنون به یک « نان دانی» برای وی تبدیل گردیده است.

همچنین این چند جمله کوتاه ترجمان چهره مافیایی , فردی مالیخولیایی گرفته و پریشان احوالی می باشد  که همواره تلاش دارد تا با همان فرهنگ لمپنی و برگرفته از دوران « تورهای گشت کمیته » خود را در میان اپوزیسیون بالانس و مطرح نماید.

بدین سان وی یکبار دیگر بخوبی نشان داد که طی قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 ,  از « کدامین سفره » ارتزاق کرده است.