شعارهای انحرافی؛ ابزاری برای مقابله با خیزش‌های مردمی

در دوران شتابناک سرنگونی، خیزش دومینووار شهرها و استانهای ایران به یک واقعیت انکارناپذیر تبدیل شده است. این دومینو با ضرب‌آهنگ قوی و در هم‌کوبنده‌اش، استبداد دینی و سر فاسد و جنایتکار آن یعنی خامنه‌ای و گماشته‌اش، رئیسی را نشانه رفته است. خلیفهٔ خون‌ریز ارتجاع برای سرکوب قیام‌آفرینان دست به شگردهای مختلفی زده است و می‌زند. او در قیام آبان۹۸ پس از کشتار بیش از ۱۵۰۰تن شورشگران، جانور از غار جسته‌یی به‌نام ابوالفضل بهرام پور را تحت عنوان «کارشناس قرآن»! به تلویزیون حکومتی آورد تا برای جوانان قیام‌آفرین خط و نشان بکشد.

این دیو به هیأت انسان درآمده خواستار آن شد که قیام‌آفرینان در همان محل دستگیری به‌دار آویخته شوند تا برای دیگران درس عبرت گردد. او برای ایجاد رعب بیشتر افزود:

«آنها باید به‌طور وحشتناکی قطع عضو شوند. دست راست و پای چپ آنها. این جدی است. چهار انگشت از دست باید قطع شود و انگشتان پا از پای چپ باشد. سپس آنها باید در جامعه رها شوند. و آنها باید از کشور بیرون شوند. این بدان معنا نیست که به شیراز با هوای خوب فرستاده شوند. آنها را در جایی در وسط اقیانوس در یک کشتی فرسوده قدیمی بفرستید. آنها باید در آنجا زندگی کنند تا بمیرند».

کسی برای این عر و تیزهای قرون‌وسطایی تره هم خرد نکرد و خامنه‌ای مجبور شد این جانور را به غار برگرداند.

این شکل سخت‌افزاری سرکوب خلیفهٔ ارتجاع در جامعهٔ ایران است.

نوع نرم‌افزاری سرکوب

نوع نرم‌افزاری سرکوب، شیطان‌سازی از براندازان و قیام‌آفرینان با کاربرد صفات و القابی چون «خس و خاشاک»، «اشرار و اوباش» و «پیاده نظام آمریکا و اسراییل» و دیگر ترم‌های شایستهٔ پاسداران و بسیجی‌هاست. این شیطان‌سازی از ابتدای شکل‌گیری خلافت ارتجاعی خمینی نسبت به مجاهدین ابداع شد و ادامه یافت؛ مانند «منافق»، «محارب مسلح»، «باغی» و «یاغی»

در مواجهه با قیام خروشان مردم ایران، خامنه‌ای نمی‌تواند دیگر از این شیطان‌سازی نخ‌نما شده استفاده کند. بنابراین به جعل آلترناتیو و ساختن اپوزیسیونهای قلابی روی آورده است. ابداع شعارهای آن‌چنانی برای انحراف قیام یکی دیگر از اهداف وزارت بدنام است. شعار «رضاشاه روحت شاد»! یکی از این ساخته‌ها و پرداخته‌های تاریکخانهٔ اطلاعات آخوندی است که برای نخستین بار در قیام دی‌۹۶ به بازار آمد و مورد مصرف قرار گرفت. از آن هنگام بازمصرف این شعار وظیفهٔ اصلی اطلاعاتی‌ها، لباس‌شخصی‌ها، جوجه‌بسیجی‌ها و عوامل نفوذی حکومت در بین قیام‌آفرینان شده است.

روزنامهٔ جمهوری اسلامی در شمارهٔ ۵تیر ۹۷ خود با پاراگراف زیر، پتهٔ این شعار و سردهندگان آن را در دعوای باندی روی آب انداخت:

«این جماعت آن‌قدر بی‌پروا شده‌اند که عده‌یی را با شعارهای بی‌سابقه رضا شاه روحت شاد و مرگ بر مفت‌خور، روانه مجلس می‌کنند و آنها نیز با مشایعت پلیس آزادانه مانور می‌دهند. این جماعت دقیقاً همان دسته و گروهی هستند که در نماز جمعه تهران و راهپیمایی‌ها حضور دارند».

در جریان قیام مردم اصفهان، جوانان شورشی نقاب از رخ عوامل حکومتی کشیده و ماهیت آنها را برای عموم افشا کردند.

نکتهٔ مهم حلوا حلوا کردن این شعار از سوی بوق‌های استعماری و حامیان آن سوی آب آخوندهاست. آنها در هر قیام و خیزش با کمرنگ کردن شعارهای رادیکال مردم مانند مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر رئیسی، شعار رضاشاه روحت شاد را اگراندیسمان می‌کنند تا از این طریق به خامنه‌ای سوخت برسانند. این شگرد کثیف در منظر مردم ایران افشا شده است و دیگر کارآیی ندارد.

خامنه‌ای و تاریکخانهٔ بیت او و حامیان استعماری‌اش می‌خواهند با این شعار به مردم ایران تحمیل کنند که قیام و انقلاب علیه آخوندها فایده‌یی ندارد. زیرا وضعیت را از قبل بدتر می‌کند. باید از هر نوع آزادیخواهی و سرنگون‌طلبی ندامت کنید. به‌قول رهبر مقاومت، مسعود رجوی در پیام ۵خرداد ۱۴۰۱:

«شاه و شیخ می‌خواهند به مردم ایران بقبولانند که غلط کردید انقلاب کردید! خیال خام انقلاب و برانداختن استبداد و وابستگی را از سر بیرون کنید!

۴۴سال پیش اشتباه کردید که بر دیکتاتوری سلطنتی و شلاق‌های ساواک شوریدید! ۷۰سال پیش هم در قیام ۳۰تیر قدر اعلیحضرت را ندانستید! و با شعار ”یا مرگ یا مصدق“ کار دست خودتان دادید! ۱۲۰سال پیش پدرانتان هم اشتباه کردند که بر سلطنت قاجار شوریدند! مگر ناصرالدین شاه و محمدعلی شاه چه کم داشتند؟!

حالا گذشته‌ها گذشته، اما عبرت بگیرید و به خامنه‌ای و استبداد دینی رضایت بدهید. خشونت‌پرهیز باشید و فکر به آتش کشیدن حاکمیت آخوندی و مظاهر آن را کنار بگذارید. در حسرت گذشته بسوزید، با حال حاکم بسازید، اما رو به آینده نداشته باشید».

***

اگر شاه و شیخ و حامیان استعماری آنها می‌خواهند «ارتجاع» و بازگشت به گذشته را به جای انقلاب به مردم حقنه کنند، کور خوانده‌اند. مردم ایران آینده تابناک خود را در نفی هر نوع سلطنت، چه از نوع شاهی و چه از نوع شیخیش یافته‌اند. هیچ ترفندی نمی‌تواند آنها را از براندازی نظام ولایت فقیه و حرکت به سمت استقرار یک جمهوری دمکراتیک، مبتنی بر جدایی دین از دولت و برآمده از رأی آزادانه تمام آحاد خلق برحذر دارد.

شمارش معکوس برای سرنگونی استبداد دینی دیرگاهی است که آغاز شده است.
سایت مجاهدین خلق