قاضی جسی فورمن در دادگاه ناحیه جنوبی نیویورک تاریخ کنفرانس مقدماتی رسیدگی به شکایت‌ها علیه ابراهیم رئیسی را اعلام کرد

قاضی جسی فورمن در دادگاه ناحیه جنوبی نیویورک

تاریخ کنفرانس مقدماتی 
رسیدگی به شکایت‌ها علیه ابراهیم رئیسی را اعلام کرد  

امروز قاضی جسی فورمن، قاضی دادگاه ناحیه جنوبی نیویورک، تاریخ ۲۴ آبان ۱۴۰۱ ( ۱۵ نوامبر ۲۰۲۲) را برای کنفرانس مقدماتی رسیدگی به شکایت‌ها در مورد ابراهیم رئیسی تعیین کرد.  
 قاضی به وکلای همه طرفهای شکایت اعلام کرد ساعت ۹ صبح ۱۵ نوامبر در یک جلسه مقدماتی که طبق رویه دادگاه در پرونده‌های مدنی به صورت آنلاین برگزار می‌شود شرکت کنند. 
قاضی افزوده است: به طرفین دستور داده می شود یک نامه مشترک و همچنین طرح مدیریت و پیش بردن پرونده و مهلت پیشنهادی را که به عنوان یک سند به دادگاه ارائه می شود، ارسال کنند. نامه مشترک، بایدحداکثر تا پنجشنبه هفته قبل از کنفرانس مقدماتی ارسال شود. 
طرفین همچنین باید از فرم پیشنهادی «طرح مدیریت پرونده مدنی و مهلت مشخص شده توسط دادگاه» تبعیت کنند که طبق آن می‌توان هر موضوع ذیربط حقوقی را در کنفرانس بررسی کرد. 
قاضی خاطرنشان کرده است: «نامه مشترک نباید از پنج صفحه تجاوز کند و بایستی اطلاعات ضروری را در بندهای جداگانه ارائه کند». 
قاضی از وکلای دریافت کننده دستورالعمل خواسته است فوراً با ابلاغ یک نسخه از دستور دادگاه « به وکیل سایر طرفهای شکایت که هنوز حضور نیافته‌اند، اطلاع دهند». اگر از هویت وکیل طرف مقابل (ابراهیم رئیسی) اطلاعی در دست نیست، وکیل دریافت کننده دستور حاضر «فوراً یک نسخه از این دستور و قوانین و رویه های دادگاه را برای شخص طرف مقابل (ابراهیم رئیسی)ارسال کند».  

شورای ملی مقاومت ایران
کمیسیون قضایی 
۲۸ مرداد ۱۴۰۱