شکست برجام – تهدیدات توخالی گشتاپوی نظام

عربده کشی‌های ولی‌فقیه طی هفته اخیر علیه جامعه بین‌الملل که تماما با «سس» تهدیدات توخالی همراه می باشند، اکنون در منطق خود پای وزارت اطلاعات آخوندی را نیز به توافق شکست خورده برجام کشانده است.

براین اساس مشاهده می شود که سناریوی شانتاژ و تهدید در منطق ذاتی خود به بخشی از گمراه کردن جامعه جهانی با هدف به عقب کشاندن آنان و دادن امتیاز به دیکتاتوری ولی فقیه طراحی شده است.
دراین رابطه آخوند علوی در یک مصاحبه ساختگی از جمله اعتراف کرده است:«اگر گربه‌ای را گوشه‌ای گیر بیندازند ممکن است رفتاری کند که گربه‌ای که آزاد است آن رفتار را نمی‌کند. اگر ایران را به آن سمت‌ها هل دهند تقصیر ایران نیست تقصیر کسانی است که ایران را به آن سمت هل دادند». (خبرگزاری حکومتی ایرنا ۲۱ بهمن ۱۳۹۹)

به یقین بیان این جملات، آنهم از سوی سرکرده گشتاپوی خامنه ای مبین وجود بن بست و ناامیدی شدید در درون حکومت می باشد، زیرا رژیم آخوندی و بویژه دستگاه دیپلماسی علیل آن تا به دیروز ادعا می کرد که گوئیا خامنه ای فتوایی علیه «ساخت سلاح اتمی» و کاربرد برای آن صادر کرده است.
 
همچنین سخنان آخوند علوی و ورود دستگاه اطلاعاتی رژیم آخوندی به «پروژه تهدید به ساخت سلاح اتمی» ترجمان شکست تمامی تلاش های وزارتخارجه حکومت برای چفت کردن«درب و تخته» و النهایه برداشته شدن تحریم های همه جنبه علیه رژیم آخوندی می باشد.
دراین رابطه شکست رژیم آخودی برای برداشته شدن تحریم ها، آنهم بدون دادن هرگونه هزینه ای، ترجمان وجود «بلبشو» در درون حکومت نیز می باشد، زیرا اکنون مشاهده می شود که تولیت برنامه اتمی رژیم و پاسخگویی به خواسته های جامعه جهانی، دیگر از حیطه دولت شیخ حسن روحانی خارج شده و بدین سان هر ارگان حکومتی، شخصا دست به موضعگیری، تهدید و یا دادن سیگنال به خارج از مرزها می زند.

دراین رابطه نیز باید به وجود بن بست میان جامعه جهانی و دیکتاتوری ولی فقیه اشاره نمود.
آخرین مواضع کشورهای غربی به مانند آب سردی بر سر و صورت رژیم آخوندی ارزیابی شده است. برای نمونه خبرگزاری رویتر(۱۹ بهمن ۱۳۹۹) در گزارشی از جمله نوشته است: «جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا در پاسخ به سؤال خبرنگار سی.بی.اس پرسید آیا آمریکا ابتدا تحریم‌ها را لغو می‌کند تا که رژیم ایران را به پای میز مذاکره بازگرداند؟ گفت خیر!
وی هم‌چنین به سؤال بعدی خبرنگار که پرسید آیا باید اول آنها غنی‌سازی اورانیوم را قطع کنند؟ پاسخ داد: آری».

این سخنان به معنای شکست خامنه ای برای ایجاد شکاف در میان جامعه جهانی بویژه ایالات متحده و اتحادیه اروپا میباشد. طرفین در یک هماهنگی طی چند هفته های گذشته، بکرات از رژیم آخوندی خواستار دست کشیدن از قدم های مخرب اتمی گردیده اند و راه‌اندازی هرگونه مذاکره ای را نه تنها فراتر از «موضوع اتمی» بلکه منوط به اجرای تعهدات رژیم آخوندی در چارچوب توافق اتمی کرده اند.
 

همبستگی ملی