شکست ویروس ولایت – این بار در مسکو

موضوع سفر پاسدار قالیباف به مسکو و عدم پذیرش وی از سوی رئیس‌جمهور این کشور اکنون به جنجالی بزرگ در میان باندهای متخاصم حکومتی تبدیل شده است.

پاسدار قالیباف که به‌دستور شخص خامنه‌ای به آن کشور سفر کرده بود، گوئیا حامل «پیام مهمی» از سوی ولی‌فقیه زهر خورده به رهبر روسیه بوده و بر این اساس تصمیم داشت تا این پیام کتبی را شخصاً به ولادمیر پوتین تسلیم نماید.

به یقین دست رد کرملین به خواسته خامنه‌ای و عدم پذیرش نماینده وی، سخن از وجود شکاف میان دو کشور بر سر مسائل منطقه‌یی و نیز  پروژه‌های موشکی و اتمی را دارد.

در این رابطه روزنامه جمهوری (۲۰ بهمن ۱۳۹۹) در مطلبی اعتراف کرده است: «برای افرادی که به این ماجرا از دریچه فردی نگاه می‌کنند، آنچه از پوتین نقل شده ممکن است یک برخورد شخصی جلوه کند ولی در یک نگاه کلی و جامع، این برخورد رئیس‌جمهور روسیه نوعی اهانت به نظام جمهوری اسلامی است».

هم‌چنین باید به انزوای روزافزون رژیم آخوندی در سطح بین‌الملل و به‌ویژه زیاده‌خواهی‌های خامنه‌ای در سیاستهای مخرب و راهبردی رژیم اشاره نمود که در منطق خود تا بدانجا پیش رفته است که حتی نزدیک‌ترین شرکای تجاری حکومت نیز ناچار به دوری از طاعون ولایت گردیده‌اند.

پاسدار قالیباف ضمن تأکید بر این‌که «روابط ما با روسیه باید راهبردی، مستمر و مداوم» باشد، گفت: «علت سفر من به این کشور اطمینان بخشی به روسیه بود تا بداند بروز هر اتفاقی در غرب هیچ تاثیری بر روابط ما با آنها نمی‌گذارد و ما اکنون به‌دنبال زیرساخت‌های جدیدی برای استفاده از ظرفیتها هستیم».

به یقین منظور وی از «هر اتفاق در غرب» و یا «زیرساختهای جدید»، جلوگیری از اتحاد عمل میان جامعه جهانی علیه سیاستهای مخرب رژیم آخوندی است که از فردای بروی کار آمدن دولت جدید در کاخ‌سفید به دغدغه‌ای جدی برای خامنه‌ای تبدیل شده است.

براین اساس ولی‌فقیه تلاش دارد تا ضمن بازی با کارت قدرتهای بزرگ در آسیا، مانند روسیه و یا چین، دست به تقابل علیه هر گونه اجماع زده و بدین سان شکاف قبلی در فراسوی دو اقیانوس را با اهرم‌های تجاری و بذل و بخششهای نفتی، هم‌چنان حفظ نماید.

هم‌چنین به گمان باند مقابل، پاسدار قالیباف که یکی از کاندیداهای مطلوب خامنه‌ای برای دوره بعدی نمایش ریاست‌جمهوری می‌باشد، در رابطه با نقش ولی‌فقیه برای این سفر، اعتراف کرده است: «می خواستم سفر را به تعویق بیاندازم، حضرت اقا گفت، نه این سفر به تأخیر نیافتد و فرمودند نکاتی دارم که مکتوب می‌کنم و آن را ببرید» (سایت حکومتی فرارو ۲۰بهمن ۱۳۹۹).

بهرحال شکست پاسدار قالیباف در این سفر به‌معنای شکست بخشی از مهندسی نمایش انتخابات در بهار سال آینده نیز محسوب می‌شود، امری که اکنون نه تنها به ریشخند میلیون‌ها ایرانی در شبکه‌های اجتماعی انجامیده ، بلکه در میان باندهای رژیم نیز به راه افتادن انواع و اقسام «جوک و متلک» به ولی‌فقیه راه برده است.

همبستگی ملی