صد و دومین برنامه رادیو تلویزیون ایران زمین

بینندگان و شنوندگان عزیز رادیو تلویزیون ایران زمین ، وقتتون بخیر و شادی. با ۱۰۲ومین سبد از مجموعه برنامه های تلویزیون ایران زمین، کاری از بنیاد توسعه و دمکراسی در خاورمیانه، این هفته هم به خانه های شما آمده ایم و امیدواریم که برنامه این هفته نیز مورد قبول و استقبال شما قرار بگیرد. این برنامه شامل جنگ هفته با گفتارهایی از دوستان و همکاران خوبمون بهرام مودت، فرخنده دریسی، مهرداد هرسینی و نرگس غفاری، همراه با موزیک، قطعات شعر و طنز می باشد. برنامه های رادیو تلویزیون ایران زمین در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه از ساعت 20 بوقت اروپای مرکزی در فیسبوک ازکانال پژواک همبستگی پخش می شوند.