ضرورت به رسمیت شناختن حق مردم ایران برای مقاومت و آزادی

مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا، در قاهره اعلام کرد که آمریکا دیگر از آخوندهای حاکم بر ایران محافظت نمیکند و «ما به مردم ایران پیوستیم که خواهان آزادی و حسابرسی هستند». ازاین‌رو «دوران شرمی که آمریکا برای خودش به وجود آورده بود و همچنین دوران سیاست‌هایی که باعث چنین رنج‌های دردآوری شده‌اند، به پایان رسیده است».

وزیر خارجه تصریح کرد هنگامی‌که آمریکا با دشمنانی از قبیل ملایان همدستی می‌کند «آن‌ها جلو می‌آیند و پیشروی می‌کنند».
خانم مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران، با استقبال از فاصله گرفتن آمریکا از سیاست‌هایی که مردم و مقاومت ایران نخستین قربانیان آن بوده‌اند، بار دیگر خاطرنشان کرد، دستیابی به سلاح‌های کشتارجمعی، نقض حقوق بشر، صدور بنیادگرایی و تروریسم، چهارستون تئوکراسی حاکم بر ایران است. راه‌حل قطعی برای خلاصی از فاشیسم دینی، تغییر این رژیم نامشروع به دست مردم و مقاومت ایران است. به رسمیت شناختن شورای ملی مقاومت، یگانه جایگزین دموکراتیک دیکتاتوری دینی و تروریستی، لازمه جبران و پایان دادن به سیاست فاجعه‌بار مماشات در چهار دهه گذشته است. رژیم رکورددار جهانی اعدام، تنها زبان قاطعیت و قدرت را می‌فهمد.
رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران، از جانب مقاومتی که از سال۱۳۶۰ خواهان تحریم تسلیحاتی و نفتی دیکتاتوری دینی بوده است، ضرورت موارد زیر را بار دیگر مورد تأکید قرارداد:
۱-به رسمیت شناختن حق مقاومت مردم ایران برای سرنگونی فاشیسم دینی و دستیابی به آزادی
۲-قراردادن تمامیت سپاه و وزارت اطلاعات آخوندها در لیست تروریستی وزارت خارجه آمریکا و اتحادیه اروپا
۳-اخراج مزدوران اطلاعات آخوندها و نیروی تروریستی قدس از آمریکا و اروپا
۴- ارجاع پرونده نقض حقوق بشر در ایران به شورای امنیت پس از ۶۵بار محکومیت در ملل متحد
۵-حمایت از ارجاع پرونده قتل‌عام زندانیان سیاسی به دادگاه جنایی بین‌المللی
۶-اخراج رژیم نامشروع ملایان از ملل متحد و به رسمیت شناختن نمایندگی مقاومت عادلانه مردم ایران
۷-اخراج قاطعانه فاشیسم دینی حاکم بر ایران و نیروهای آن از سوریه، عراق، یمن، لبنان و افغانستان
۸-وادار کردن حکومت عراق به پرداخت ما به ازای دارایی‌ها، تجهیزات و تسلیحات و قرارگاه‌های سازمان مجاهدین و ارتش آزادیبخش ملی ایران که به‌طور کامل با هزینه خود آن‌ها تهیه‌شده و اسناد آن موجود است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۱دی۱۳۹۷ (۱۱ ژانویه ۲۰۱۹)