ضرورت به محاکمه کشاندن پرویز ثابتی

 

مهرداد هرسینی

بقایای دیکتاتوری سرنگون شده سلطنتی در یک اقدام کاملا غیر انسانی و با به میدان آوردن پرویز ثابتی , سردسته شکنجه گران و رئیس ساواک جهنمی, کینه عمیق خود نسبت به مردم دردمند ایران و  بویژه زندانیان سابق سیاسی , شکنجه شدگان در دوران پهلوی و بازماندگان ستم شاهی را به نمایش گذاشتند.

حضور این فرد جانی در میان ایرانیان  که در زمان و دوران خود به مانند لاجوردی جلاد در دیکتاتوری ولایت فقیه, خون می ریخت و از کشتن , مثله کردن , شکنجه بروی اجاق , شلاق و تجاوز به زندانیان سیاسی زن ,  هیچ ابایی نداشت , نشان از این واقعیت دارد که فرزند شاه مخلوع در همان راهی قدم می گذارد که پدر و پدر بزرگ وی نهاده بودند.

همچنین این اقدام که صد البته هماهنگ شده از سوی « دفتر اعلیحضرت»  و به عمد صورت گرفته  , نشان از واقعیتی بنام « وجود سفره خونین در خاندان پهلوی » دارد که بر سر آن فرزند شاه مخلوع نشسته و از آن ارتزاق کرده است.

بدین سان وی به یقین به مانند پدر,  همان اسلوب و روش هایی  را در پیش گرفته که سرانجام آن برقراری ترور , آدم کشی , سرکوب , دستگیری مبارزان سیاسی و عقیدتی, حذف دگراندیشان , سانسور و کشتار فعالان سیاسی در سرلوحه اش قرار دارد.

صرفنظر از این واقعیت باید تاکید نمود , حال که پرویز ثابتی جنایتکار به میدان آمده ,  باید این قدم را نیک شمرد و از خانوادگان ,  قربانیان و بویژه شکنجه شدگان در زمان شاه , درخواست نمود تا ضمن شکایت دردادگاه های ذیصلاح بین المللی , پرونده  نقض حقوق بشر در دوران پهلوی و بویژه مسئولیت های وی را بازگشایی نمایند.

از آنجائیکه هیچ جنایتی شامل مرور زمان نمی شود و از آنجائیکه روح حاکم بر قوانین چنین امکانی را فراهم کرده است و بویژه بدلیل حاکمیت قانون در کشورهای دمکراتیک و وجود کنوانسیون های مختلف در حمایت از شکنجه شدگان و زندانیان سیاسی  از سوی سازمان ملل متحد , منطقا راه اندازی یک پروسه قانونی و کشاندن ثابتی به پای یک محاکمه عادلانه در ایالات متحده امکان پذیر می باشد.

به یقین این اقدام قانونی نه تنها مرحمی بر زخم های مردم درمند ایران  و تعهدی از سوی نسل گذشته نسبت به جوانان و در راستای صیانت از حقوق بشر بوده , بلکه پنجره  است بسوی آینده با هدف ممانعت از ادامه و بروز هرگونه دیکتاتوری نیز می باشد.