عیدتان مبارک , نوروز پیروز

دوستان  و یاران

پیشاپیش مقدم نوروز و سال نو را به تک تک تان تبریک گفته و سالی مملو از سلامتی و همچنین پیروزی بر اهریمن دوران , دیکتاتوری سیاه مذهبی حاکم بر میهن مان , آرزو داریم.

با امید به اینکه سال آینده را در ایرانی آزاد و در سایه همبستگی ملی به پیشواز نوروز برویم.

 

نرم نرمک میرسد اینک بهار

خوش بجال روزگار

 

عیدتان مبارک و نوروز این سنت پایدار ملی همواره پیروز