عید پاک بر عموم مسیحیان , بویژه هموطنان مسیحی مبارک باد

با بهترین تبریکات به مناسب عید پاک

و آرزوی غلبه بر دیکتاتوری ولی فقیه و برقرای ی جمهوری دمکراتیک و یک ایرانی آزاد