فراخوان به تحریم وزیر علوم کابینه روحانی به‌خاطر مشارکت در سرکوب دانشجویان قیام کننده

زیوی کان، کارشناس ارشد بنیاد دفاع از دموکراسیها در واشنگتن خواستار تحریم منصور غلامی وزیر علوم دولت حسن روحانی شد چرا که وی در سرکوب دانشجویان ایران و دستگیری دانشجویان قیام‌کننده در قیام سراسری دیماه ۹۶ دست داشته است.

مقاله زیوی کان در نشریه هیل متعلق به کنگره آمریکا درج شده است.

در این مقاله آمده است:

رژیم ایران اخیراً شماری از دانشجویان را برای اعتراض مسالمت‌آمیز علیه رژیم به احکام طولانی زندان محکوم کرد. از تظاهرات سراسری زمستان گذشته به این سو ۱۵۰دانشجو بازداشت شده‌اند. این احکام سنگین در دانشگاه‌های سراسر ایران محکوم شده است.

محکومیت احکام سنگین علیه دانشجویان توسط دولت آمریکا

دولت ترامپ به سهم خود احکام سنگین زندان برای دانشجویان را به درستی محکوم کرده است. اما اعلام موضع کافی نیست. واشنگتن برای فرستادن پیامی محکم‌تر به تهران حاکی از این‌که بی‌اعتنایی‌اش به عدالت هزینه دارد باید منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، را تحریم کند. سرنوشت معترضان جوان ایران نشانگر کارزار طولانی وزارت علوم در سرکوب دانشجویانی است که به‌دلیل به چالش کشیدن ایدئولوژی افراطی رژیم مرتب هدف زندان، اخراج و عدم پذیرش بوده‌اند.

از منظر رژیم، دانشگاه‌های ایران صرفاً مکانی برای آماده کردن شهروندان برای بازار کار یا انتقال دانش نیست. آموزش عالی از نظر آنها شامل پرورش دانشجویانی با ارزشهای بنیادگرایانه است.

وزیر علوم دولت روحانی یک مهره سرکوبگر

منصور غلامی آبان ماه ۱۳۹۶ اداره وزارت علوم را در دست گرفت و همین سیستم را به اجرا گذاشته و از آن دفاع کرده است. سابقه غلامی در ریاست دانشگاه بوعلی سینا در همدان مملو از سرکوب صدای دانشجویان است. در روزهای پس از معرفی او به‌عنوان وزیر پیشنهادی علوم از سوی حسن روحانی، صدها دانشجو دست به اعتراض زدند و او را به تعلیق دانشجویان معترض و جلوگیری از تأسیس تشکل‌های دانشجویی و انتشار نشریات‌شان محکوم کردند.

دولت ترامپ باید غلامی را برای نقش او در سانسور به لیست تحریمهای آمریکا اضافه کند.

چنین اقدامی نشانه‌ای قوی از همبستگی با دانشجویان ایرانی است که به اعتراض علیه رژیم ادامه می‌دهند. بیش از ۶۰درصد از جمعیت ۸۰میلیونی ایران زیر ۳۰سال سن دارند.

سایت مجاهدین خلق