فراخوان به ورزشکاران و ارگانهای ورزشی برای اقدام فوری به‌منظور لغو حکم اعدام جنایتکارانه زندانی سیاسی محمد جواد وفایی قهرمان بوکس باشگاههای مشهد

فراخوان به ورزشکاران و ارگانهای ورزشی برای اقدام فوری به‌منظور لغو حکم اعدام جنایتکارانه زندانی سیاسی محمد جواد وفایی قهرمان بوکس باشگاههای مشهد

کمیسیون ورزش شورای ملی مقاومت ایران عموم ورزشکاران و ارگانهای ورزشی را به محکوم کردن حکم اعدام جنایتکارانه محمد جواد وفایی ثانی قهرمان بوکس باشگاههای مشهد و اقدام برای نجات جان وی فرامی‌خواند.

حکومت جهل و جنایت و غارت آخوندی بار دیگر جنایتی را علیه یکی از قهرمانان ورزشی ملت ایران تدارک می‌بیند. قاضی جنایتکار زندان وکیل‌آباد مشهد چهارشنبه ۲۸تیرماه تأیید حکم اعدام محمد جواد وفایی ثانی قهرمان بوکس باشگاههای مشهد و زندانی سیاسی هوادار مجاهدین را به اتهام «افساد فی الارض» به وی ابلاغ کرد. اتهامی که ملت ایران شخص خامنه‌ای و همه مسئولان رژیم سراپا فسادش را به‌خاطر آن محکوم نموده و سرنگونی‌اش را اراده کرده است.

محمد جواد وفایی ثانی که به‌دنبال قیام ۹۸ دستگیر شده و مدتها تحت شکنجه دژخیمان رژیم بوده است، به‌دنبال ابلاغ حکم جنایتکارانه اعدام به مکان نامعلومی منتقل گردیده است.

کمیسیون ورزش شورای ملی مقاومت ایران، ضمن تقدیر از همه کسانی که به مخالفت با اعدام آقای وفایی برخاسته‌اند عموم سازمانها و مراجع مدافع حقوق‌بشر و ارگانهای ورزشی بین‌المللی را به اقدام فوری برای نجات جان و ی فرامی‌خواند.

شورای ملی مقاومت ایران- کمیسیون ورزش

۲۹تیر۱۴۰۲ (۲۰ ژوییه ۲۰۲۳)