فراخوان به گنجاندن وزارت اطلاعات در لیست تروریستی اتحادیه اروپا و محاکمه مأموران آن

اجلاس وزیران خارجه اتحادیه اروپا تصمیم گرفت که اعمال تحریم علیه رژیم ایران به خاطر دست داشتن در اقدام‌های تروریستی در دانمارک و فرانسه را موردبررسی قرار دهد.

اتخاذ یک سیاست قاطع در مقابل فاشیسم دینی حاکم بر ایران الزام اجتناب‌ناپذیر مقابله با تروریسم دولتی است. ازاین‌رو مقاومت ایران خواهان نام‌گذاری وزارت اطلاعات آخوندها به‌عنوان یک موجودیت تروریستی و محاکمه عوامل و دیپلمات‌های رژیم است که مسئولیت مستقیم توطئه‌های تروریستی در آلبانی، فرانسه، آمریکا و دانمارک ( به ترتیب در مارس، ژوئن، اوت و سپتامبر ۲۰۱۸) را به عهده دارد. دیپلومات-تروریستها و مأموران و مزدوران رژیم آخوندی باید محاکمه و مجازات شوند.
وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران و نیروی قدس آن بزرگ‌ترین ماشنیهای صدور تروریسم دولتی در جهان امروز هستند.
چند دهه سیاست مماشات با فاشیسم دینی حاکم بر ایران و همه امتیازهای اقتصادی و سیاسی که طی سالیان گذشته به این رژیم داده است، تنها باعث تشویق آن به تشدید صدور تروریسم، نقض حقوق بشر و تلاش برای دست‌یابی به سلاح اتمی شده است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۸ آبان ۱۳۹۷( ۱۹ نوامبر ۲۰۱۸)