فراخوان بین‌المللی برای جلوگیری از تخریب مزار شهیدان قتل‌عام در خاوران و از بین بردن آثار جرم‌ و جنایت علیه بشریت

فاشیسم دینی حاکم بر ایران در یک جنایت ضدانسانی، درصدد است با نابود کردن مزار شهیدان قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال۱۳۶۷ در گورستان خاوران، آثار این جنایت بزرگ علیه بشریت را مخفی کند. رژیم آخوندی به این منظور به یک جنایت مضاعف علیه هموطنان بهایی روی آورده تا آنان را وادار کند متوفیانشان را در خاوران دفن کنند، موضوعی که با اعتراض جامعه بهاییان روبه‌رو شده است.

نابود کردن مزارهای شهیدان قتل‌عام به‌منظور از بین بردن آثار جرم و جنایت علیه بشریت یک سیاست شناخته شده رژیم آخوندی است. قبل از این مزار شهیدان دههٔ۶۰ و قتل‌عام ۱۳۶۷ در بسیاری از شهرهای دیگر از جمله اهواز و تبریز و مشهد را از بین برده است. هم‌چنین در سال۱۳۹۶ مزار شهیدان در گورستان بهشت رضای مشهد و وادی رحمت تبریز تخریب شد و در اواخر تیرماه ۱۳۹۷ نیز به بهانه ساختن بلوار، مزار شهیدان قتل‌عام در اهواز را تخریب و سیمانکاری کردند.

خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران با محکوم کردن اقدام ضدانسانی رژیم آخوندی در تخریب و از بین بردن مزار شهیدان و آثار جرم و جنایت، خواستار محکومیت قاطع آن از سوی دبیرکل، شورای امنیت، کمیسرعالی و شورای حقوق‌بشر ملل متحد و سازمانهای مدافع حقوق‌بشر و اقدام فوری برای جلوگیری از ادامه تخریب مزار شهیدان قتل‌عام و هم‌چنین ممانعت از فشار و اجبار علیه بهائیان شد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۴ اردیبهشت۱۴۰۰ (۲۴ آوریل۲۰۲۱)