فراخوان جامعه ورزشی ایرانیان‎ به گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس

ما شکوفایی فردای ایران را در میعادگاه عاشقان آزادی «ویلپنت» می‌بینیم.

و با فریاد «می‌توان و باید»
و نوید «از آن ماست پیروزی»
با همبستگی با قیام ایران،
دفاع از زندانیان سیاسی،
همسو با خروش کارگران، زحمتکشان و کشاورزان،
همراه با حق طلبی دختران و زنان شجاع و جسور سرکوب شده،
هم درد با کودکان کار، کارتون و قبر خواب ها،
با بوسه بر دستان و گونه‌های مادران و پدران شهدا و زندانیان،
 باحمایت از یکان های شورشی و برپایی هزار اشرف در ایران،
جامعه ورزشی ایرانیان – آلمان فدرال ضمن تاکید و دفاع از منشور ۱۰ ماده ای رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت مریم رجوی، با حضوری فعال در مراسم گردهمایی – کهکشان قیام تا پیروزی – ۹ تیرماه ۹۷ ویلپنت- پاریس برای پایان دادن به عمر نکبت بار ارتجاع حاکم بر ایران عزیز از تمام پیشکسوتان، جوانان و دست اندرکاران ورزشی درخواست می‌شود که بنابر وظیفه ملی و رسم پهلوانی در این گردهمایی حضور یابند.

جامعه ورزشی ایرانیان ـ آلمان فدرال
بهرام مودت