فراخوان خانم رجوی به اعتراض نسبت به آزار و اهانت گشتی‌های رژیم زن ستیز آخوندی

خانم رجوی بار دیگر مغازه‌داران و کسبهٴ غیرتمند را با الگوی پاساژ کوروش در تهران به تعطیل مغازه‌ها و بازار در اعتراض به آزار و اهانت گشتیهای رژیم زن‌ستیز آخوندی، به‌ویژه در روز سه‌شنبه ۲۱تیر فراخواند.
    ”حجاب اجباری“ و در نقطه مقابل آن“ بی‌حجابی اجباری“، روش شناخته‌شدهٔ دیکتاتوریهای آزادی‌کش از رضاشاه تا خمینی است که باید در مقابل آن به اعتراض و قیام برخاست.
    خانم رجوی افزود: شورای ملی مقاومت ایران در طرح آزادیها و حقوق زنان در فروردین ۱۳۶۶ بر ”حق انتخاب آزادانه لباس و پوشش“ در مورد تمام زنان ایرانی تأکید ورزیده و کلیه اعضا و نیروهای مقاومت به آن التزام دارند.
    خانم رجوی: ما پیوسته اعلام کرده‌ایم: «نه به حجاب اجباری، نه به دین اجباری و نه به حکومت اجباری»