فراخوان مقاومت ایران به بازدید هیأت تحقیق بین‌المللی از زندانهای مخوف رژیم و دیدار با زندانیان سیاسی

رژیم ضدبشری آخوندی همزمان با افزایش سرکوب و اعدام، فشار و اذیت و آزار زندانیان سیاسی را نیز تشدید کرده است. دژخیمان خامنه‌ای ساعت ۸ بامداد یکشنبه ۱۲شهریور، وحشیانه به زندانیان سیاسی بند ۸ زندان اوین یورش برده و به ضرب و شتم زندانیان و تخریب و غارت وسایلشان پرداختند. سپس گارد ویژه زندان، حداقل ۱۴ زندانی سیاسی را با دست‌بند و پا‌بند از اوین به زندان قزل‌حصار منتقل کرده و آنها را در اتاق جداگانه‌ای در قزل‌حصار به دور از سایر زندانیان سیاسی در شرایط بسیار سختی حبس کرده‌اند. بیشتر این زندانیان چند هفته پیش از زندان گوهردشت به اوین منتقل شده بودند.

مقاومت ایران بار دیگر ملل متحد و اتحادیه اروپا و کشورهای عضو، کمیسرعالی و شورای حقوق‌بشر ملل متحد و عموم مراجع مدافع حقوق‌بشر را به محکومیت این رفتارهای جنایتکارانه و اقدام فوری برای نجات جان زندانیان سیاسی فرامی‌خواند و خواستار بازدید هیأت تحقیق بین‌المللی از زندانهای ایران و دیدار با زندانیان سیاسی با حضور نمایندگانی از مقاومت می‌باشد. اجلاس آتی مجمع عمومی ملل متحد باید بررسی روند فزاینده اعدام و شکنجه و دستگیریهای خودسرانه و وضع وخیم زندانها را به‌طور فوق‌العاده در دستور قرار دهد. سکوت و بی‌عملی نقض آشکار اصول بنیادین و جهانشمول حقوق‌بشر در جهان امروز است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۳ شهریور ۱۴۰۲ (۴ سپتامبر ۲۰۲۳)