فراخوان کمیته برگزاری گردهمایی سالانه مقاومت در پاریس

کمیته برگزاری گردهمایی سالانه مقاومت ایران درپاریس، فراخوانی پیرامون برپایی این گردهمایی در دهم تیرماه ۹۶ انتشار داد وطی آن از هموطنان آزاده و حامیان و پشتیبانان مقاومت مردم ایران دعوت کرد تا در این گردهمایی شرکت کنند.

هموطنان!حامیان و پشتیبانان مقاومت مردم ایران! اشرف نشانها در کشورهای مختلف جهان!کمیتة برگزاری گردهمایی سالانه مقاومت، شما را به مشارکت هرچه فعالتر در برپایی این گردهمایی، که در روز شنبه ۱۰تیر۱۳۹۶ (اول ژوئیه۲۰۱۷) در پاریس برگزار می شود، فرا می خواند.

انتخاب مردم ایران حاکمیت ولایت فقیه و دیکتاتوری شیادان و جلادان عمامه دار و پاسدار نیست. انتخاب ملت ما مقاومت برای آزادی و برقراری حاکمیت جمهور مردم ایران است. برای رهایی از استبداد و فاشیسم دینی، برای جدایی دین از دولت، و برای آزادی و عدالت به پاخیزیم!برای یک ایران بدون اجبار و ارتجاع و تبعیض و بدون سانسور و سرکوب و شکنجه و اعدام، و برای یک ایران غیر اتمی، که کانون حقوق بشر و صلح در منطقه و شایسته تمدن پرافتخارمان باشد، به پاخیزیم!

به پا خیزیم و همه هموطنان را به مشارکت در برپایی گردهمایی بزرگ «ایران آزاد» و همبستگی برای تحقق برنامه ده ماده یی مریم رجوی فرابخوانیم! هموطنان! همزمان با چهاردهمین سالگرد درهم شکستن کودتای ارتجاعی – استعماری ۱۷ژوئن، که به موازات بمباران قرارگاههای ارتش آزادی، متلاشی کردن مقاومت رهایی بخش مردم ایران را هدف قرار داده بود؛ ما باردیگر به پامی خیزیم تا سرفصل سرخ فام ۳۰خرداد، سرآغاز مقاومت انقلابی، روز شهیدان و زندانیان سیاسی و سالروز تاسیس ارتش آزادیبخش ملی را گرامی بداریم .۱۴سال پیش، هنگامی که خیزش فراگیر و کارزار جهانی شما کودتای ننگین ۱۷ژوئن را درهم شکست و آزادی مهر تابان مقاومت را از اسارت و زندان در سوم ژوئیه ۲۰۰۳(۱۲تیر۱۳۸۲) به ارمغان آورد؛ انفجار شادی و پیروزی در میان هموطنان و رزمندگان و یاران مقاومت، از خیابانهای تهران تا خیابانهای اشرف تحت محاصره و از اعتصاب غذا کنندگان پاریس تا تجمعات اشرف نشانها درجای جای جهان، حد و مرزی نمی شناخت.

چنین بود که در برابر بمبارانها و محاصره ها و برچسبهایی که نتیجه بند و بست فاشیسم دینی با دولتهای مماشاتگر علیه مقاومت سازمانیافته مردم ایران بود، کاروانی از اشرف نشانها با شعار «مقاومت به هرقیمت» به پاخاست،که از شعله های جان صدیقه و ندا و مشعلهای فروزان انسانی، و از رزم و خون قهرمانان و شهیدان پایداری در اشرف و لیبرتی جان مایه می گرفت. کاروانی از زنان و مردان و جوانان آزاده و از خود گذشته، که در امتداد نسل وفا و ایمان، خانه به دوش، کوچه به کوچه، شهر به شهر و کشور به کشور به پاخاستند، در دادگاهها و مراجع قضایی و تحصنها و اعتصاب غذاهای بی سابقه و تظاهرات بی وقفه در برابر مراجع بین المللی، فریاد دفاع از مقاومت و نبرد رهایی بخش برای آزادی میهن را سر دادند و سال به سال، نیرومند تر و گسترده تر و مصمم تر و آبدیده تر، درهم شکستن راه بندها و خنثی شدن توطئه ها را در گردهماییهای سالانه جشن گرفتند.

امسال اما، گردهمایی بزرگ مقاومت در شرایطی برگزار می شود که با درهم شکستن بزرگترین و دامنه دار ترین توطئه های خلیفه ارتجاع و پاسداران ولایت فقیه، بزرگترین پیروزی مقاومت سازمانیافته مردم ایران در بغرنج ترین شرایط رقم خورده است. در مقابل، دشمن شیاد و ضدبشر براثر شکست مداخلات تجاوزکارانه اش در سوریه و عراق و یمن و لبنان، و در چرخش اوضاع و تغییر دوران، به دام افتاده و برسر دو راهی مرگ یا خودکشی قرار گرفته است؛ آنهم در شرایطی که در جای جای میهن با امواج انزجار و اعتراض مردم به جان آمده مواجه است،بله،اجتماع امسال ما،گردهمایی پیروزیهای مقاومت و شکستها وبن بستهای چاره ناپذیر دشمن است؛ پیروزی اراده انقلابی ملت بزرگ ایران که از قیام تاریخی ۳۰خرداد برای به زیر کشیدن نظام ولایت فقیه و خلافت ارتجاعی و برپایی حاکمیت مردم و دموکراسی عزم جزم کرده و با ریختن جامهای زهر آتش بس در جنگ ضد میهنی و در برنامه بمب سازی اتمی به کام خمینی و خامنه ای، و با درهم کوبیدن استراتژی صدور تروریسم و مداخلات منطقه ییرژیم ولایت فقیه، استبداد دینی را به محاصره سیاسی و استراتژیکی مقاومت در آورده است. اشرف نشانها! یاران دوران سختیها!نمایش انتخابات ریاست جمهوری خلیفه ارتجاع، با تشدید شقه و ضعف رژیم خاتمه یافت.

دومین دورة آخوند روحانی و شکست مهندسی خامنه ای در بیرون کشیدن آخوند رئیسی، شکستی بسیار سنگین و مرگبار است که بحران را در سراپای رژیم به مراتب افزایش می دهد. به خصوص که بالا گرفتن جنبش دادخواهی قتل عام ۶۷ و «کارزار هزار اشرف» با شعارهای «نه شیاد، نه جلاد-زنده باد ارتش آزادی»، عاملی تعیین کننده در شکست ولایت فقیه بوده است.

هموطنان! اشرف نشانها! آنچه که آینده را رقم می زند، نه مانورها و کارتها ی سوخته و راه حلهای به بن بست رسیده خلیفه ارتجاع، بلکه پایداری و مقاومت سازمانیافته مردم ایران است که رژیم ولایت فقیه را با ایستادگی و سازش ناپذیری خود برسر حقوق اساسی مردم ایران، به مهلکه بحرانهای بی علاج انداخته و در حماسه پایداری۱۴ساله، به ظرفیتها و ذخایر ذیقیمتی برای نیل به پیروزی دست یافته و پرچم مقاومت به هرقیمت برای رهایی ایران از فاشیسم دینی با هزار اشرف و ارتش آزادی را بر افراشته است.

گردهمایی ۱۰ تیر(اول ژوئیه) نمادی از شکوفایی این ظرفیتها و میعادگاهی برای عهدبستن با شهیدان راه آزادی برای تحقق آرمان آنهاست. این گردهمایی،پیام‌آور شکوفایی و احیا و سرزندگی و بارور ساختن تجربه ها و نیروها در مسیر پیروزی و طنین اراده ملتی بزرگ است که می خواهد آزادی و دموکراسی را در زیباترین وطن محقق کند.آری، مقاومت برای آزادی با هزار اشرف و ارتش آزادی، و رهایی ایران از فاشیسم دینی، می توان و باید!

کمیته برگزاری
گرد همایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس
زمان: ۱۰ تیر ۱۳۹۶(اول ژوئیه ۲۰۱۷)
مکان: پاریس -ویلپنت